|   |   | 

: Retailing, channel management & logistics

1. Managementul de criză în sectorul vânzării cu amănuntul: beneficiile unei abordări relaţionale / Crisis Management in the Retailing Sector: The Benefits of a Relational Approach
Rezumat:Importanţa încrederii într-o relaţie de afaceri este bine documentată în literatura de marketing. Totuşi, prin acest studiu încercăm să stabilim rolul de mediator jucat de încredere în orice situaţie de criză cu riscuri considerabile. Vom analiza vectorii de încredere – firma, eticheta, statul, brandul (marca) şi personalul de contact – şi antecedentele lor, pentru a determina rolul fiecăruia in urma unei crize şi pentru a stabili strategiile relaţionale centrate pe performanţa externă a companiei. Pentru a ilustra aceste probleme ne-am bazat cercetarea pe un caz petrecut în Canada: cumpărarea de carne de vită în timpul crizei bolii „vacii nebune.”

The importance of trust in a relational approach is well documented in marketing literature. However, in this study we seek to determine the mediator role of trust in a crisis situation where there is considerable risk. We will analyze the vectors of trust – the firm, the label, the State, the brand and contact personnel – as well as their antecedents in order to determine the role of each one following a crisis and to establish the relational strategies centered on the external performance of the company. To illustrate these problems, we based our study on a case that occurred in Canada: the purchase of beef during the “mad cow” disease crisis.
Autor(i):Raoul GRAF, Majdouline Sbai IDRISSI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2694
2. Explorând antecedentele integrării sistemelor informaţionale inter-organizaţionale (SIIO) şi efectul acesteia asupra lanţurilor de livrare: un punct de vedere bazat pe resurse / Exploring the antecedents of inter-organisational information systems (IOIS) integration and its effect on supply chain: A resource based view
Rezumat:Tot mai mult, relaţiile inter-organizaţionale se constituie într-un instrument fundamental de control al nesiguranţei din mediul de afaceri şi de creştere a avantajului competitiv. În ciuda interesului crescând faţă de SIIO, înţelegerea modului în care SIIO determină strategiile şi au un impact asupra performanţelor rezultate rămâne limitată. Cu ajutorul unor informaţii preluate din sectoarele alimentar şi de hardware din Australia, acest studiu investighează experienţa de până acum din domeniul integrării SIIO şi influenţa acesteia asupra performanţei din lanţurile de livrare. Incompatibilităţile inter-organizaţionale în plan tehnic, strategic şi cultural reprezintă antecedentele SIIO, cu influenţă asupra performanţei din lanţul de livrare. Studiul formulează un model conceptual care prezintă relaţia dintre compatibilitatea inter-organizaţională, integrarea SIIO şi performanţa lanţului de livrare.

Increasingly, inter-organisational relationships are emerging as a crucial tool for managing environmental uncertainty, and enhancing competitive advantage. Despite this increased interest in IOIS there is limited understanding of how IOIS drives strategy and impact critical performance outcomes. Using data from the Australian food and hardware sectors, this study investigates the antecedents of IOIS integration and its influence on supply chain performance. Inter-organisational technical, strategic and cultural incompatibility is identified as an antecedent of IOIS integration and that have influence on supply chain performance. A conceptual model relating inter-organisational compatibility, IOIS integration and supply chain performance is developed from the study.
Autor(i):Rajesh RAJAGURU, Margaret Jekanyika MATANDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2754
3. Un studiu ale percepţiei tinerilor consumatori privind detailiştii de alimente francezi care practică dezvoltarea durabilă / A study of young consumers’ perceptions of French food retailers doing Sustainable Development
Rezumat:Această cercetare se ocupă de percepţiile tinerilor consumatori privind iniţiativele de dezvoltare durabilă (DD) ale retailerilor de alimente francezi şi modul în care aceste iniţiative afectează asocierile de mărci (adjective, verbe, nume) şi relaţia consumator-retailer. Metodologia utilizează analiza site-urilor Web ale retailerilor şi interviuri amănunţite. Consumatorii tineri au tendinţa să asocieze DD mai ales cu ecologia şi mai puţin cu aspectele sociale şi economice. Deşi par să nu fie complet conştienţi de eforturile de comunicare pe linie de DD ale retailerilor francezi, când li se cere să descrie retailerii angajaţi pe calea DD, asocierile de brand apar fără eforturi. Angajarea spre DD a retailerilor afectează în mod pozitiv imaginea magazinului. Totuşi, DD este de asemenea asociată cu preţuri mai ridicate şi se consideră că deseori pune în pericol clienţii cu venituri reduse.

This research explores young consumers’ perceptions of French food retailers’ sustainable development (SD) initiatives and how these initiatives affect brand associations (adjectives, verbs, names) and consumer-retailer relationship. The methodology applies retailers’ website analysis and in-depth interviews. Young consumers tend to link SD mainly to ecology and less to social and economic issues. Although they seem not fully aware of French retailers’ SD communication efforts, when they are asked to describe retailers engaged on SD, the brand associations emerge effortlessly. Retailers’ SD commitment positively affects store image. Yet, SD is also associated to higher prices and often jeopardizing low-income customers.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Leïla LOUSSAÏEF
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2772

Contul meu Rosetti