|   |   | 

Numărul 2/2010 (aprilie-iunie)

1. Orientarea valorii: motoarele valorii acţionarilor în marketingul bazat pe valoare / Value orientation: shareholders’ value drivers in value-based marketing
Rezumat:Studiul analizează valoarea acţionarilor din perspectiva marketingului. Abordarea valorii acţionarilor a fost inventată cu intenţia de a controla munca managerilor de top şi, treptat, procesul creării valorii, incluzând acţionarii, devenind scopul principal al afacerilor. Crearea unei asemenea schimbări necesită evaluări ale strategiilor de marketing şi dovedirea contribuţiei lor la crearea valorii acţionarilor. Abordarea tradiţională că rezultatele superioare ale unei producţii de piaţă vor fi transferate în profituri nu mai este de actualitate. Scopul de cercetare globală al studiului este de a investiga importanţa şi rolul acţionarilor în procesul creării valorii în companie din perspectiva marketingului bazat pe valoare.

The paper analyses the shareholders’ value approach from the marketing perspective. The shareholders’ value approach was coined with the intention to control the work of top managers and, gradually, the value creation process, incorporating shareholders, became the main purpose of business operations. Such a change created a necessity to valuate marketing strategies and prove their contribution to the creation of shareholders’ value. The traditional approach is that superior product-market results will automatically be transferred into profits is not effective and trusted anymore. The overall research goal of the paper is to investigate the importance and role of shareholders in the value creating process in a company from the value-based marketing perspective.
Autor(i):Dainora GRUNDEY, Simona BAKUTYTE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2781
2. Proiectarea şi administrarea unui magazin virtual / Virtual store designing and managing
Rezumat:Articolul descrie proiectarea unui magazin virtual şi administrarea lui. Proiectarea magazinului virtual conţine o secţiune de prezentare a catalogului de produse care include: detalii despre produs, imaginea şi preţul acestuia, conţinutul coşului de cumpărături şi legături utile vizitatorului. Vizitatorul are posibilitatea să se autentifice folosind adresa de e-mail şi o parolă, apoi poate edita informaţii despre adresa sa, cardul de credit sau parola folosită. Un vizitator neautentificat nu poate trimite o comandă.
Secţiunea de administrare a magazinului face posibilă editarea categoriilor de produse şi a detaliilor produselor respective, precum şi vizualizarea şi confirmarea comenzilor făcute de către clienţi. Secţiunea va solicita un nume şi o parolă pentru a putea fi accesată numai de către reprezentanţii magazinului virtual.

This article describes the designing of a virtual store and its managing. It contains a presentation section, which includes product details, pictures and prices, shopping cart content and useful links. The visitor of the site is able to login using his e-mail address and a password, then he can edit the information on his address, credit card or password used. An unauthenticated visitor cannot send an ordering.
Another important part is the managing section of the store, where the administrator can edit the product categories and details, view and confirm the orderings made by customers. This section requires a name and a password so that can be accessible only by representatives of the store.
Autor(i):Nicolae Radu MÂRŞANU, Ion PARASCHIVA-CONSTANTIN, Răzvan BĂRBULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2782
3. Valoarea cumpărăturilor percepută de către consumatori pe piaţa telefoanelor mobile şi a laptopurilor din India / Consumers’ Perceived Shopping Values in Mobile phone & Laptop Computer Market in India
Rezumat:Studiul prezent are în vedere două perspective din care un cumpărător individual poate percepe orice cumpărătură: acestea sunt perspective utilitare şi hedoniste. Studiul de faţă a examinat aceste dimensiuni ale valorii în cazul cumpărării a două produse: laptopurile şi telefoanele mobile. În cazului laptop-ului, în mod clar se evidenţiază două structuri componente (utilitare şi hedoniste). Dar în cazul telefonului mobil, s-au observat trei structuri componente (utilitare, hedoniste şi valorile cumpărăturilor sociale), ceea ce ne îndreaptă atenţia către o altă dimensiune unică a valorii, numită socială.

The present study deals with two perspectives from which an individual buyer can perceive any shopping: they are utilitarian and hedonic perspectives. Present study has examined these perceived value dimensions in case of buying of two products: laptop computers and mobile phones. In case of laptop, clearly two factor structures (utilitarian and hedonic) emerged. But in case of mobile phone, three factor structures (utilitarian, hedonic and social shopping values) were obtained, which draws our attention towards another unique perceived value dimension, named as social.
Autor(i):Abhigyan SARKAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2783
4. Evoluţia marketingului direct în contextul integrării României în Uniunea Europeană / The direct marketing evolution in the context of Romania’s EU integration
Rezumat:În prezent, una dintre cele mai importante caracteristici ale marketingului este aceea că devine tot mai interactiv. „Conversaţia” cu clientul evidenţiază nevoile unei pieţe sofisticate şi de perspectivă în care acesta se aşteaptă ca vocea să-i fie auzită. Nu există un model perfect pentru a realiza acest lucru, dar cele mai eficiente modele derivă din marketingul direct. Astfel , marketingul direct poate fi considerat drept un răspuns la una dintre cele mai noi nevoi ale consumatorilor, aceea de a fi in formaţi.

Currently, one of the most important features of marketing is that it becomes more interactive. The „conversation” with clients reflects the needs of a sophisticated market with great perspectives where they expect their voice to be heard. There is no perfect model to do this, but the most efficient models are derived from direct marketing. Direct marketing is thus a response to one of the newest consumer needs, that of being informed.
Autor(i):Cristina GHERMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2784
5. Comunicarea prin Internet: schimbarea comportamentului de sănătate / Internet Communication: Changing Health Behavior
Rezumat:Utilizarea Internetului şi a canalelor new-media în cadrul campaniilor de marketing sanitar reprezintă o provocare. Avantajele noilor canale de comunicare se pliază perfect şi cu uşurinţă pe teoriile de schimbare comportamentală în domeniul sănătăţii. Internetul poate fi utilizat cu succes pentru influenţarea sau modificarea factorilor personali, relaţionali sau sociali ce influenţează comportamentul de sănătate al individului. Campaniile antifumat din ţară sau străinătate reprezintă poveşti de succes în acest sens.

One of the challenges of social marketing communication is using Internet and other new-media channels to change behaviors for good. The advantages brought by the new channels are in line with social marketing theories in the field of health promotion. Moreover, the usage of new-media resources in anti-smoking campaigns, both in Romania and abroad, offers a significant insight and proves to be highly efficient.
Autor(i):Anca-Ramona PRALEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2785

Contul meu Rosetti