|   |   | 

Numărul 2/2012 (aprilie-iunie)

1. An empirical analysis for explaining the post retirement. Consumption expenditure
Rezumat:Many studies (Schwerdt, 2005; Bernheim, Jonathan and Steven, 2001) have found a drop in the per capita post retirement consumption expenditure. This phenomenon has been termed as the retirement consumption puzzle in the literature. The present study is a preliminary attempt for recognizing the factors responsible for the drop in the post retirement consumption expenditure in Indian context by grouping them on the basis of the nature of their retirement; voluntarily or involuntary retirement. The present study is also intended to find out the factors behind such changes. Study finds four factors; family and personal, social, financial, and income tax behind the drop in the post retirement consumption expenditure.
Autor(i):Mukund KUMAR, Abhay Kumar TIWARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2826
2. Atitudinile, opiniile şi comportamentele managerilor IMM-urilor din judeţul Covasna privind activităţile de marketing concepute şi realizate de firmă / Attitudes, opinions and behaviors of managers of SMEs in the county of Covasna on marketing activities developed by the company
Rezumat:Rezultatele cercetării cantitative de marketing au scos în evidenţă faptul că managerii IMM-urilor din judeţul Covasna consideră, că în condiţiile economiei de piaţă este necesar, ca să-şi desfăşoare activitatea conform principiilor marketingului. De asemenea managerii IMM-urilor afirmă, că prin intermediul instrumentelor de marketing, reuşesc să facă faţă concurenţei din ce în ce mai puternice de pe piaţă.

The results of quantitative marketing research have revealed that SMEs' managers in Covasna consider that in a market economy it is necessary to conduct its business acording to marketing principles. The SMEs' managers also say that through marketing tools they manage to cope with the more and more increasing competition on the market.
Autor(i):Ramona POP (BANDI)
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2827
3. Psihologia Intreprenoriatului / The Psychology of Entrepreneurship
Rezumat:Intreprenoriatul este o chestiune fundamental personală. Deşi cercetarea in domeniu a arătat ca întemeierea unor întreprinderi de succes are multiple condiţionări (organizaţionale, personale, externe etc.), factorii personali joacă un rol crucial în procesul intreprenorial. Este nevoie de viziune, voinţă puternică şi multă muncă pentru a converti idei de afaceri în produse şi servicii care sa aibă succes. Prin urmare este justificat să existe interes în cercetarea caracteristicilor, motivaţiilor şi abilităţilor întreprinzătorilor care influenţează infiinţarea afacerilor şi creşterea lor ulterioară – demers de maximum impact economic şi social.

Entrepreneurship is a fundamentally personal thing. Although research in this field has revealed that the building of successful enterprises has multiple conditionalities (organizational ones, personal ones, external ones, etc), the personal factors play a crucial role in the entrepreneurial approach. It takes vision, powerful will and a lot of work to convert business ideas in successful products and services. As a result, there is justification for the interest in the research of the entrepreneurs’ characteristics, motivations and abilities which influence the establishment of businesses and their subsequent growth – an approach with a maximum economic and social impact.
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2828
4. The moderating role of the type of product on the relation between perceived quality and satisfaction towards a commercial web site
Rezumat:The objective of this research is to study the impact of the perceived quality of the commercial Web site (convenience, selection of the product/service, informativeness of the site, price and customization) on e-satisfaction. In the same way, to see the moderating impact of the type of product (utility and hedonist) on this relation. The data-gathering was carried out by a laboratory experiment followed by a questionnaire. The results show that the quality of the Web sites (convenience, selection of the product, informativeness of the site, price and customisation) influence positively the satisfaction of the cyber consumers. Finally, the type of product (utility and hedonist) has a positive significant impact on this relation.
Autor(i):Moez LTIFI, Jamel-Eddine GHARBI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2829

Contul meu Rosetti