|   |   | 

Numărul 1/2013 (ianuarie-martie)

1. Benchmarking – metodă de îmbunătățire a competitivității organizaționale / Benchmarking - a method of improving organizational competitiveness
Rezumat:Organizațiile se confruntă astăzi cu un mediu de afaceri dinamic și puternic marcat de competitivitate ceea ce constituie o adevărată provocare pentru managerii ce doresc obținerea succesului. Dorința de a concura și de a câștiga determină adoptarea unui comportament concurențial activ ce poate fi descris prin orientarea organizației către cunoașterea și analiza celor mai buni competitori din domeniul de activitate și, ulterior, prin implementarea unor strategii concurențiale. Benchmarkingul, ca metodă de supraveghere a activității competitorilor, constituie un mijloc eficient de obținere a performanței organizaționale. Dar, în realitate, acest proces nu este atât de simplu pe cât pare. Managerii trebuie să răspundă unor întrebări legate de identificarea celor mai buni din domeniu, precum și de descrierea și aplicarea procesului de benchmarking.

The organizations now are facing with a dynamic business environment characterized by strong competition and competitiveness what is a real challenge for managers who want success. Desire to compete and win determines adopting an active competitive behavior that could be described by orienting the organization towards knowledge and analysis of the best competitors in the industry, and then by implementing competitive strategies. Benchmarking as a method of monitoring competitor activity, is an effective means to achieving organizational performance. But in reality, this process is not as simple as it seems. Managers need to answer questions related to identifying the best in the industry, and the description and application of process benchmarking.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3003
2. Influence of Service Guarantee on Consumer Behavior in organized retail stores
Rezumat:A service guarantee is a promise by a company to compensate the customer in some way if the defined level of service delivered is not met. The purpose here is to allow retailers to understand stiff competition and increasing customer expectations by adopting proactive strategies to become more customer-driven and offer higher service quality. The key finding obtained is that service quality directly influences the customer visits to the retail store. A company with poor service quality may want to focus primarily on causes of existing quality gaps, whereas a firm with high quality standards but limited market presence and quality reputation may want to focus mainly on transforming potential customers into loyal ones.
Autor(i):Kiran SHARMA, Mathew VARGHESE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3004
3. Turismul medical – între conţinut şi deziderat în dezvoltarea economico-socială. Strategii de dezvoltare / Medical tourism - between the content and socio-economic development goals. Development strategies
Rezumat:Cererea tot mai mare pentru servicii de sănătate este un fenomen global, legat de dezvoltarea economică, generând creşterea veniturilor şi a nivelului de educaţie. Factori cum ar fi creşterea costurilor de îngrijire a sănătăţii, îmbătrânirea populaţiei, lungi liste de aşteptare pentru intervenţii chirurgicale complexe şi globalizarea, în general, au condus la creşterea fluxului de pacienţi care doresc tratamente în străinătate, fenomen cunoscut sub denumirea de turism medical. Se estimează că piaţa mondială a turismului medical la momentul actual este estimată a fi de aproximativ 100 miliarde de dolari, cu o rată anuală de creştere de 20 la sută.
Acest studiu încearcă să evidenţieze o analiză conceptuală a turismului medical, modul de orientare a fluxurilor turistice medicale şi principalele destinaţii, motivaţiile ce stau la baza turismului medical. Riscurile pe care turismul medical le presupune precum şi propunerea unor strategii de dezvoltare a turismului medical pe baza experienţei câtorva ţări de asemenea fac subiectul acestui articol.

Growing demand for health services is a global phenomenon linked to economic development and generates increasing of income and for education levels. Factors such as rising health care costs, an aging population, long waiting lists for surgery complex and globalization phenomenon, generally, they all increased the flow of patients seeking treatment abroad the country, phenomenon known as medical tourism. In present it is estimated that the global market for medical tourism is estimated to be about $ 100 billion, with an annual growth rate of 20 percent.
This study attempts to show a conceptual framework analysis of medical tourism, the targeting of medical tourism flows and major destinations, motivations that underlies medical tourism. Risks involved in medical tourism and the proposed development strategies based on medical tourism experience of several countries also are being subject to this article.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Roxana POPA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3005
4. Impactul utilizării rețelelor de socializare asupra creșterii performanței producătorilor din industria textilă / Impact of Online Social Media on Increased Textile Manufacturers Performance
Rezumat:În lucrarea de față, autorii descriu importanța promovării articolelor vestimentare prin intermediul rețelelor de socializare. În acest sens, sunt realizate două cercetări: o cercetare calitativă asupra mijloacelor de promovare utilizate actual de către producătorii din industria textilă și o cercetarea cantitativă privind importanța rețelelor de socializare în creșterea performanței acestora pe piață. Rezultatele arată că, în condițiile unei economii europene în schimbare, mediul online și implicit, rețelele de socializare, pot contribui nu doar la îmbunătățirea percepției consumatorului asupra calității produselor textile de pe piața autohtonă, cât și la creșterea vânzărilor directe ale producătorilor din industria textilă.

In this paper, the authors describe the importance of promoting textile products through online social networks. In this respect, two researches are carried out: an exploratory research describing the current promoting methods used by textiles manufacturers and a quantitative research emphasizing the importance of online social networks in improving their market performance. Results indicate that, in an ever-changing European economy, the online environment, and therefore, the social networks, can contribute not only to improving consumer's perception about the quality of textile products on the domestic market but also to increasing manufactures’ direct sales in the textile industry.
Autor(i):Mihai ORZAN, Gheorghe ORZAN, Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3006

Contul meu Rosetti