|   |   | 

Numărul 1/2014 (ianuarie-martie)

1. Posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor – o cercetare experimentală // Possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude – an experimental research
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a identifica posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor, prin intermediul realizării unei cercetări de tip experiment.
Demersul de cercetare a presupus construirea unui design experimental și aplicarea unui chestionar înainte și după expunerea subiecților la stimul și compararea răspunsurilor obținute, eșantionul folosit fiind format din cititori frecvenți și ocazionali ai revistelor de modă din România.
Rezultatele obținute au evidențiat existenţa unei legături între cele două variabile considerate în analiză. Sunt rezultate relevante atât în raport cu literatura de specialitate, cât și prin prisma implicațiilor manageriale ale acestora.


The aim of this paper is to identify the possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude, through a research based on experiment.
The research approach was based on the construction and implementation of an experimental design, with the administration of a questionnaire before and after the subject’s exposure to the stimulus and the comparison of the answers obtained, the sample consisting of frequent and occasional readers of fashion magazines from Romania.
The results obtained show there is a connection between the two variables considered in the analysis. They are relevant results both in relation to the previous literature and through their managerial implications.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Crina Anişoara LICA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5970
2. Cum influențează imaginea destinației intenția turiștilor de a reveni? // How does destination image affect visitor’s intention to return to a certain destination?
Rezumat:Turismul este o resursă importantă pentru dezvoltarea economică. Atragerea turiștilor precum, satisfacerea lor pentru a le trezi intenția de a reveni reprezintă variabile ce depind de o serie de factori cu impact direct asupra comportamentului de cumpărare a unui pachet turistic sau asupra deciziei de a alege o anumită destinație. Prezentul studiu analizează percepția turișilor asupra imaginii destinației și intenția lor de a reveni, iar rezultatele scot în evidență  faptul că la baza acesteia stă imaginea locului de destinație pe care turiștii și-o formează în minte încă înainte de plecare precum și satisfacția resimțită pe timpul șederii.


Tourism is considered to be an important resource for the economic development. Toturist’s attraction and satisfaction to awaken their intention to return are variables that depend on a number of factors with direct impact on the purchasing behavior of a holiday package or on the decision to choose a particular destination. This study examines the perception of tourism on destination image and their intention to return and the results reveal that the intention to return is influenced by the destination image that tourists form in their mind since before departure and the satisfaction during their stay in a certain destination.
Autor(i):Emanuela Maria AVRAM, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5971
3. Dinamica pieței turistice pentru tineret din România // Youth travel market dynamics in Romania
Rezumat:În ultimii 10 ani, turismul de tineret a devenit o parte foarte importantă a turismului mondial, datorită dezvoltării sale rapide și a potențialului pe care îl poate oferi.
Acest segment de piață nu s-a bucurat de foarte multă atenție în România, iar potențialul său nu este luat în considerare de către firmele care își desfășoară activitatea în turism. În prezenta lucrare sunt analizate schimbările pieței turistice pentru tineret, atât la nivel mondial, cât și în România, luând în calcul factori precum: numărul și capacitatea unităților de cazare, numărul sosirilor în unitățile de cazare și indicele de utilizare al acestora.


In the last 10 years, youth travel has become a very important part of the overall tourism sector worldwide, due to its rapid development and the potential that it has to offer. In Romania little attention has been given to this market segment, and its great potential has not been taken into consideration by the business operating in the field of tourism. This paper analysis the changes in the youth travel market worldwide, and also in Romania, taking into account factors such as: the number of accommodation units and their capacity, tourist arrivals, and occupancy rate.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5972
4. Marketing de marcă pentru generații diferite: De ce spun clienții da? // Brand marketing upon generations: the why of who reacts with yes?
Rezumat:Această lucrare abordează din puncte de vedere diferite o întrebare cheie cu privire la atitudinea clienților și luarea deciziilor de cumpărare din perspectiva diferitelor generaţii: care este cheia în vanzare și ce determină clienții să cumpere? Cercetările au evidenţiat că, în timp, lucrurile evoluează pentru ca afacerile să ramană profitabile: coada la cumparaturi s-a mutat de la clienţi la companii. Ce este diferit acum când companiile stau la rând și concurează pentru clienţi față de perioadele când clienţii au fost cei care stăteau la coadă pentru anumite companii şi bunurile/ serviciile lor? Ce aduce nou acest material este ideea de interconexiune între decizia clienților de cumpărare și generația căreia îi apartin. Cum abordează strategiile de marketing și campaniile de vanzare aceste puncte și cum adresează ele varietatea clienţilor lor? Care clienți spun da și la ce? Mai mult decât înainte, companiile depun eforturi pentru a se poziționa diferit şi a atrage clientii catre ele, într-un mediu extrem de dinamic și care nu permite vreo garanţie pentru un succes stabil. Este inovația o caracteristică a noii generaţii? Succese recente ale unor companii sugerează că abilitatea de a reuși să se conecteze intr-un mod dinamic cu o varietate de clienți și pieţe noi, împreună cu capacitatea de a menține si crește relațiile cu clientii stabili, loiali, rămân ingrediente ale performanței.


This paper work looks from different points of view at a challenging question regarding customers’ attitude and buying decision making through the perspective of generational model: what are the selling arguments? Researches reveal that over time it has been a switch for staying in line: from customers to companies. What is different now when companies stay in line for customers from times when customers were staying in line for companies and their goods/ services? What is being revealed by this article is the approach to the buying decision as interconnected with the type of customer and its’ generation. How do marketing strategies and campaigns care about the variety of their customers? Who reacts with a yes on what? More than before companies strive to be different and attract the line to them yet the highly dynamic environment allows no guarantee of any sort of stable success. Is it innovation a characteristic of new generation? Current successes show that being able to connect with the variety of new markets yet staying focused on old customers drive performance.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Ramona GROAPĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5973
5. Folosirea marketingului prin social media în învățământul superior // Using social media marketing in higher education
Rezumat:Pentru a folosi marketingul prin social media într-un mod eficient, este nevoie de un plan. Primele elemente în acest plan sunt definirea segmentelor pieței-țintă, ascultarea acestora și pe baza acestui pas stabilirea instrumentelor de social media potrivite pentru a îi intercepta.
 
 
In order to efficiently use social media marketing, a plan is needed. The first elements in this plan are defining your target market segments, listening to them and then deciding which social media to use in order to reach them. This process is no different for higher education institutions, and in this article I have attempted to define and enumerate potential objectives for their stakeholders and suggest corresponding social media tools.
Autor(i):Dan Alexandru SMEDESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5974
6. Tehnologiile de informare şi comunicare - noi oportunităţi pentru activităţile de marketing şi procesele de comunicare din administraţia publică // The information and communication technologies - new opportunities for the marketing activities and communication processes in the public administration
Rezumat:În contextul noilor tehnologii de informare şi comunicare, administraţiile publice din Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare o sinergie mai profundă între proiectarea proceselor de management al afacerilor şi configurarea structurii organizaţiilor atunci când se prestează un serviciu public. Investiţii coerente în noile modalităţi de administrare şi de comunicare a informaţiilor ar permite guvernelor să evite dilema între reducerea costurilor şi creşterea calităţii, creând astfel structuri de administrare care ar funcţiona mai bine şi as costa mai puţin. Creşterea flexibilităţii prestării serviciului şi schimbarea ritmului comunicării cu cetăţeanul prin intermediul noilor TIC ar conduce la o creştere a gradului de încredere în sistemul instituţional, respectiv la dezvoltarea unor canale de interacţiune mai eficiente oameni-instituţii-aplicaţii TIC.
 
 
In the context of the new information and communication technologies, the public administrations within the European Union should take into consideration o deeper synergy between the management processes of business and the organisations’ structural configuration when a public service is being performed. Coherent investments in the new means of information administration and communication would allow the governments to avoid the dilemma of less cost and higher quality, thus creating administrative structures which would function better and cost less. Raising flexibility in delivering a public service and changing the rhythm of communicating with the citizen would imply a higher level of trust in the institutional system, namely new interaction channels between citizens, ICT applications and institutions.
Autor(i):Dorian Constantin POCOVNICU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5975

Contul meu Rosetti