|   |   | 

Numărul 4/2014 (octombrie-decembrie)

1. Understanding Generation Y and their Perspective on Proximity and Permission based SMS Marketing
Rezumat:Mobile Phone usage
has
extensively increased in India where around 50% population is under the age of 25 years. This paper explores characteristics of Indian Gen-Y, particularly of Tier-1 and Tier-2 cities. The paper further delves into the arena of SMS Marketing and how Gen-Y perceives and develops attitude for this dimension. We found that Gen-Y is tech-savvy with an individualistic approach and high aspirations. Gen-Y is willing to embrace SMS Campaigns from the brands they use and admire, if prior permissions have been taken for sending out messages and are personalized and exclusive. However, they were not willing to embrace location based promotions as they think such campaigns would influence their privacy.
Autor(i):Jain VARSHA, Chhateja JAGRITI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6792
2. Influența responsabilității sociale a corporației asupra loalității cumpărătorilor în comerțul de detail // Fostering Loyalty through Social Responsibility Actions in Romanian Retail
Rezumat:În zilele noastre retailerii sunt tot mai des confruntați cu o serie de provocări majore: creșterea intensității competiționale, solicitarea produselor ecologice și naturale, preferinţa pentru mărci proprii, cât şi pentru produse premium, vânarea produselor ieftine şi a promoţiilor etc. Datorită acestui comportament polivalent al indivizilor, posibilităţile de fidelizare şi de legare a acestora de o anumită reţea, de un format comerial sau de un magazin devin tot mai dificile, companiile trebuind să inoveze permanent în găsirea acelor pârghii prin intermediul cărora să reuşească nu doar să atragă consumatorii, ci mai ales să îi menţină. Conştienţi de aceste noi evoluţii în comerţul român, autorii recurg la derularea unei cercetări documentare, prin care evidenţiază diferitele activităţi şi măsuri care se subscriu dezvoltării durabile în comerţul european şi în cel românesc, cât şi a unui studiu empiric menit a reliefa impactul unor asemenea acţiuni şi asupra acţiuni asupra loializării clientelei.
 
 
Nowadays retailers are often dealing with a series of major challenges: the heightened competitive strain, the demand for organic products, the preference for retailers own brands and for premium products, the focus on cheap products etc. As a result of this versatile customer behaviour, the possibilities for developing client loyalty and retaining to a certain chain, a retail brand or a store have become increasingly difficult; hence, companies have had to constantly innovate their strategies of attracting and binding clients. The authors have engaged in documenting various actions and measures undertaken in the spirit of sustainable development in both European and Romanian retail, and in drafting an empirical study of the impact that these actions have on binding clients.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6793
3. Motivating Factors behind sale of cold drinks in South India Market
Rezumat:According to CAGR (2007-2011) Indian beverage market is 21% and Indian ranked 3rd largest beverage consumption after the USA and China. Indian every year beverage consumption is nearly 120 billion litters. In peak reason soft drinks consumption will be 25 million whereas in off season its consumption will be nearly 15 million.  Health/nutrition benefits, affordability, taste/freshness, functionality, product availability, and corporate responsibility (CR) issues are among other key consumer drivers. The industry has traditionally competed for market share instead of conditioning consumers to pay for the value they receive—that is, why they should perhaps pay more for certain things like convenience, nutritional benefits, functionality, availability, fair trade, etc. Healthy eating is another critically important consumer driver, a trend that will have considerable influence over company strategies in the next five years.  After going through the statistics that motivates the researcher to further study in this industry .The present study consists of two objectives. The first objective  is to find out  the major  factors  that influence customers to select one particular brand of cold drink among different brands  in the competitive market followed by the second objective to identify   the  influencing factors those have active role towards sale of cold drinks in south india Market. A total of 427 respondents involved in the survey process, after words that sample size reduced to 400 (200 for the present retailers and 200 for the new retail outlets) having 93.6 percent response rate. Convenience sampling method which is considered as non-probability sampling is used.Factor analysis followed by regression has been used to meet the objective of the study.
Autor(i):Debajani SAHOO, B. A. CHAITHANYA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6794
4. Tânărul consumator de sport – face sport sau doar se uită? // The young sport consumer: doing or watching sports?
Rezumat:Una din cele mai importante probleme ale secolului este sedentarismul, cu atât mai mult dacă este vorba de generația tânără. Aceasta tinde să migreze de la o formă activă de implicare în sport la una pasivă, urmărind evenimentele sportive în calitate de spectator sau telespectator. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetări cantitative a comportamentului tânărului consumator de sport, pentru a identifica sporturile ce se bucură încă de atractivitate în rândul tinerilor şi cum se implică aceştia – jucând sau, mai degrabă, urmărind de pe margine. Rezultatele cercetării pot sta la baza unei strategii de promovare a unei vieţi active şi de reducere a sedentarismului.
 
 
One of the most important issue nowadays concerns sedentarism, especially when talking about young people. They tend to migrate from an active involvement in sport activities to a passive one (as a spectator or a TV viewer). This paper presents the results of a quantitative research regarding youth sport behaviour, in order to identify which are the sports that are still appealing for young people and how do they commit to this activity – playing or rather watching from the sidelines. These results can be used in a marketing campaign promoting an active life and reducing sedentarism. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6795
5. Orientarea spre piața internă în cadrul companiilor din Regiunea Banat, România // Internal market orientation within companies in the Banat Region, Romania
Rezumat:Această lucrare și-a propus să măsoare nivelul orientării spre piața internă, așa cum este el perceput de către angajații din organizațiile din Regiunea Banat (România). Cercetarea realizată ne-a permis să concluzionăm că nivelul perceput al Orientării spre piaţa internă poate fi apreciat ca fiind bun. Dincolo de faptul că cercetarea este limitată la o singură regiune (ceea ce face imposibilă generalizarea rezultatelor la nivelul întregii țări), lucrarea poate fi considerată valoroasă datorită faptului că este prima cercetare de acest gen realizată în România și deoarece a permis validarea (în contextul cercetat) a scalei de măsură utilizate.
 
 
This paper aims to measure the level of the internal market orientation, as it is perceived by the employees of the companies from the Banat Region (Romania). The research conducted allowed us to conclude that the perceived level of the internal market orientation can be evaluated as good. Beyond the fact that the research is limited to one single region of Romania, this paper can be considered valuable, because it is the first research of this kind conducted in Romania and because it allowed the validation (in the investigated context) of the measurement scale.
Autor(i):Remus Ionuţ NAGHI, Iulia PARA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6796

Contul meu Rosetti