|   |   | 

Numărul 3/2016 (iulie-septembrie)

1. Community Marketing: an effective Marketing Strategy
Rezumat:Marketing communication is playing very vital role in creating and maintaining brand image in the mind of consumers. Community marketing is one of the effective, efficient and low cost marketing communication strategies for various purposes. Community marketing includes creation of group of consumers, suppliers, or intermediaries having common goal, liking or usage of the product. The practice of community marketing is very old. In the present scenario community, marketing is practiced through social media. Community marketing is a process that includes creating an engaging brand presence of particular product or services or organisation in order to interact with a community of existing customers as well as prospective consumers. Various online platforms are used for community marketing. It occurs in places like enthusiast groups, Facebook groups, online message boards and Twitter accounts. However, this digital space marketers provide space for the entire community to share views about products or services or organisation. Research also reveals that marketers obtain mileage through community marketing in terms of brand awareness or brand belongingness amongst present brand users. However, recent trends reveals that it has been widely used for feedback from customers, identification of customer’s needs, better customer-focused product development, better positioning for damage control, enthusiastic word-of-mouth marketing and transparency. Recent evidences indicate that various advertisement campaigns of the multinational companies in India are also supported though community marketing through various social media to make them more effective and successful. The present study is an attempt to evaluate the effectiveness of community marketing by various community-marketing practices followed by marketers. Influence of community marketing initiatives though various social media platforms for generating commercial advantage is also being examined. Marketers can easily generate word of mouth publicity though such community marketing. The scope of present research includes examine online marketing community practices in the Indian context only. The said research work has followed exploratory research design and it is based on secondary data from various platforms of social media. Various advertisement camping as well as community activities executed by the marketers are evaluated from the view point of the participation of the consumers and reaction by the marketers in this paper.
Autor(i):Belur BAXI, Rasananda PANDA, Anushree KARANI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7638
2. Cercetarea valorii percepute a consumatorilor – contextul unei librării // Researching Consumer’s Perceived Value – a Bookstore Context
Rezumat:Scopul prezentului articol este de a determina corelația din valoarea percepută a clienților față de oferta unei librării și loialitatea acestora față de librăria în cauză. Autorii au structurat articolul în două părți, după cum urmează: prima parte revizuiește literatura de specialitate cu privire la valoarea percepută a clienților, în timp ce a doua parte conține o cercetare directă, bazată pe sondaj ce rezultă în date necesare îndeplinirii obiectivului articolului.
 
 
The purpose of the present paper is to identify the correlation between the clients’ perceived value of a bookstore’s offering and their loyalty towards the company. The authors have structured the paper in two parts: the first part reviews the specific literature regarding the client’s perceived value, while the second part contains a direct research, survey-based, which results in data needed to achieve the article’s purpose. 
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7639
3. Responsabilitatea socială cu privire la numele de marcă // Social Responsibillity regarding the Brand
Rezumat:Consolidarea unui nume de marcă înseamnă dobândirea încrederii consumatorilor și câștigarea loialității acestora.  Politica în domeniul concurenței urmărește protejarea intereselor consumatorilor. În afaceri devine din ce în ce mai important conceptul de CSR („Corporate Social Responsibility”) care implică un anumit comportament din partea oricărei companii oneste,  față de competitorii săi, dar în principal față de clienți.
 
 
Strenghtening a brand means obtaining the customer`s trust and gaining their loialty. The competition policy has as main purpose protecting the customers benefit. In conducting a business it becames more and more important the concept of CSR („Corporate Social Responsibility”) that involves an honest behavior regarding the competitors, but mainly regarding the customers. 
Autor(i):Robert CHIRA, Adina MUȘETESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7640
4. Impactul digitalizării asupra marketingului muzical // Impact of Digitalization on Music Marketing
Rezumat:Modelele de consum muzical s-au schimbat foarte mult în ultimii ani, ca urmare a creșterii accesibilității dispozitivelor digitale și a Internetului. Vânzările fizice de LP-uri, anterior considerate sursă de venituri pentru actorii din industria muzicală, au scăzut constant, în timp ce pirateria online a continuat să amenințe nivelul profiturilor. Marii jucători ai industriei au trecut treptat la modele de afaceri care utilizează digitalizarea, precum plata de descărcări de cântece / albume și servicii de ascultare online (streaming). Artiștii independenți par a rămâne parțial în afara jocului, deși ar putea profita mai mult de oportunitățile digitalizării. Acest articol propune o serie de recomandări pentru distribuția muzicală a artiștilor independenți ce încearcă creșterea veniturilor.
 
 
The models of music consumption changed during the last years, as digital devices and Internet became accessible to the masses. The physical LPs sales, which were the previously sought after source of revenue for the actors in the music business, dropped, and online piracy threatened to further diminish profits. The big players in the industry went digital and resorted to paid downloads, and streaming services. Independent artists remain somewhat outside of this game, yet they could gain more. This article proposes a series of recommendations regarding music distribution for independent artists who are trying to increase their revenues.
Autor(i):Florina PÎNZARU, Alexandra ZBUCHEA, Andreea MITAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7641
5. Neuromarketing-Aplicații în Domeniul Comportamentul Consumatorului // Neuromarketing and its Consumer Behavior Applications
Rezumat:Prima parte a lucrării prezintă studiul literaturii de specialitate în domeniul comportamentului consumatorilor, simțurilor umane și tehnicilor de neuromarketing. Cea de a doua parte prezintă un studiu de cercetare care are ca scop identificarea relației dintre opinia exprimată de clienți în ceea ce privește mesajele de marketing efectul inconștient, observat al mesajelor recepționate analizate prin tehnici de neuromarketing. Cea de a treia parte prezintă concluziile, unde se poate observa că intensitatea emoțiilor resimțite și sexul respondenților influențează diametrul pupilei, și, prin urmare, reacția la stimuli de marketing.
 
 
The first part of the paper presents the literature review in the field of consumer behavior, human senses and neuromarketing techniques. The second part presents a research study which aims at identifying the relation between the expressed opinion of customers regarding marketing inputs and the unconscious, observed effect of the marketing input analyzed by neuromarketing techniques. The third part presents the conclusions, where it can be seen that the intensity of the felt emotions and the gender of the respondents influence the diameter of the pupil, and therefore the reaction to marketing stimuli. 
Autor(i):Iuliana CETINĂ, Monica BECA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7642
6. O perspectivă asupra comunicațiilor de marketing în sfera serviciilor culturale // A view on marketing communications in cultural services area
Rezumat:Oferta prestatorilor de servicii culturale este bogată și diversă. Printr-o promovare corespunzătoare, organizațiile culturale își pot crea o imagine favorabilă, pot provoca sau amplifica interesul, curiozitatea și pasiunea publicului pentru cultură, în general și pentru anumite produse, în particular. Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva aspecte privind modul în care comunicațiile de marketing se utilizează de către organizațiile culturale pentru a promova ofertele specifice sau imaginea lor însăși, iar demersul este însoțit în plan aplicativ de o cercetare a opiniei studenților din Universitatea Ovidius referitoare la promovarea ofertei culturale din orașul Constanța.
 
 
The offer of cultural service providers is rich and diverse. Through a suitable promotion, cultural organizations can create a positive image for themselves, can gain or increase people’s interest, curiosity and passion for culture in general and for certain products, in particular. The purpose of this paper is to present several aspects regarding the use of marketing communications by cultural organizations so as to promote their specific offer or their image, and is accompanied by a research conducted on a sample of students of the “Ovidius” University of Constanta, regarding their opinion on the promotion of the cultural offer in Constanta.
Autor(i):Silvia MUHCINA, Andreea-Daniela MORARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7643

Contul meu Rosetti