|   |   | 

Cristinel CONSTANTIN

1. Coordinates of Postal Services Market in Romania
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Management & Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2]
Cod citare:4628
2. Profilul consumatorilor de servicii poştale pe o piaţă concurenţială. Studiu de caz: România // The profile of postal services consumers on a competitive market. Case of Romania
Rezumat:Această lucrare conține o cercetare efectuată cu scopul de a identifica profilul consumatorilor de servicii poștale pe piața românească având în vedere concurența dezvoltată după liberalizarea acestei pieţe. În acest sens, a fost efectuată o anchetă e bază de sondaj, datele fiind prelucrate folosind metode multivariate cum ar fi Analiza Omogenităţii și Analiza Cluster în doi paşi (Two Step Cluster Analysis). Rezultatele subliniază existența unor consumatori cu așteptări mari în ceea ce privește calitatea serviciilor, dar şi consumatori cu un nivel ridicat de atașament față de notorietatea operatorului. Pornind de la aceste concluzii, operatorii ar putea să stabilească strategii adecvate de marketing pentru a obține o poziție cât mai bună pe piață.
 
 
This paper contain a research meant to design the profile of the postal services consumers on the Romanian market taking into consideration the competition developed on this market after its liberalisation. A survey has been conducted, data being processed using multivariate methods such as Homogeneity Analysis and Two Step Cluster Analysis. The results underline the existence of some consumers with high expectations regarding the quality of services but also consumers with a high level of attachment to the operator’s notoriety. Starting from these conclusions the operators could establish proper marketing strategies meant to obtain a better position on the market.
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7335
3. Perspective de marketing ale învăţământului superior românesc // Marketing perspectives of romanian higher education
Rezumat:Această lucrare conține o cercetare menită să identifice tendințele de pe piața serviciilor de învățământ superior din România atât din perspectiva  furnizorilor cât  și a  consumatorilor. Cercetarea a pornit de la ipoteza că universitățile din România se confruntă cu o problemă crucială, cauzată de scăderea numărului de candidați potențiali. Atâta timp cât numărul de studenţi reprezintă principala sursă de finanțare atât pentru universitățile publice cât și pentru cele private, stabilirea unor strategii de marketing menite să atragă cât mai mulți studenți poate fi considerată  una dintre cele mai importante căi pentru succesul viitor. Rezultatele cercetării noastre au confirmat ipoteza de mai sus, iar comunicarea activă în rețelele de socializare a fost identificată ca o posibilă strategie de marketing.
 
 
This paper contains a research meant to identify the trends of higher education market in Romania from both suppliers and consumers perspectives. The research started from the hypothesis that the Romanian universities face with a crucial problem caused by the decreasing number of potential candidates. As the number of students is the main financing source both for public and private universities, the establishing of marketing strategies meant to attract more students could be considered one of the most important ways for future success. The results of our research confirmed the above hypothesis and an active communication in social media have been identified as a proper marketing strategy.
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7582

Contul meu Rosetti