|   |   | 

Octav MACOVEI

1. Criterii de evaluare a eficienţei comunicării de marketing prin intermediul blogosferei
Autor(i):Mihai ORZAN, Octav MACOVEI
Publicat în:Revista de Marketing Online 1/2012 [Volume 7, Issue 1]
Cod citare:4659
2. Evenimentele „Green” - Noua Responsabilitate a Organizațiilor // Green Events - The New Responsibility of the Organizations
Rezumat:Organizațiile, ori de câte ori comunică cu stakeholderi, prin conceperea, promovarea, și derularea unui eveniment, trebuie să aibă în vedere nu numai impactul acestuia asupra audienței directe și indirecte, dar și a impactului pe care acesta îl poate avea asupra mediului înconjurător. Întreaga responsabilitate nu este doar a organizațiilor ce comunică și realizează evenimente, dar și a audienței acestora prin adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător când iau decizia de a participa la un eveniment. Prin acest articol, încercăm să evidențiem nevoia de a ecologiza evenimentele, sau cu alte cuvinte de a le face „green”.
 

Organizations, whenever communicating with stakeholders by designing, promoting, and running an event, have to take into account its impact on direct and indirect audience and the impact on the environment as well. Full responsibility should not be borne by companies that communicate and promote events, but also by their audience through adopting a responsible behavior towards the environment when making the decision to attend an event. In this article, we try to highlight the need for ecological events, or in other words to turn them green. 
Autor(i):Daniel MOISE, Octav MACOVEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6613

Contul meu Rosetti