|   |   | 

Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)

1. Analiza sistemului de învățământ superior din România // Analysis of the higher education system in Romania
Rezumat:Prezentul articol conține aspecte teoretice privind managementul calităţii în sistemul de învățământ la nivel național. Specificul activităților de învățământ determină particularități ale aplicării conceptului de marketing educațional. Particularitățile pornesc de la faptul că instituția de învățământ se plasează în mediu și denotă relațiile pe care le întreține cu piața. Lucrarea se continuă cu analiza sistemului de învățământ superior din România în cadrul căreia este redată evoluția universităților din Romania, a numărului de studenți și a cadrelor didactice. 


This article contains theoretical aspects regarding quality management in education at the national level. The specific features of educational activities determine a particular application of the educational marketing concept. These particularities arise from the fact that the educational institution is placed in the economic environment and denotes the relationships they maintain with the market. The paper continues with an analysis of the higher education system in Romania, in which  the evolution of the universities, the number of students and teachers is presented.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5798
2. Dinamica pieței turistice pentru tineret din România // Youth travel market dynamics in Romania
Rezumat:În ultimii 10 ani, turismul de tineret a devenit o parte foarte importantă a turismului mondial, datorită dezvoltării sale rapide și a potențialului pe care îl poate oferi.
Acest segment de piață nu s-a bucurat de foarte multă atenție în România, iar potențialul său nu este luat în considerare de către firmele care își desfășoară activitatea în turism. În prezenta lucrare sunt analizate schimbările pieței turistice pentru tineret, atât la nivel mondial, cât și în România, luând în calcul factori precum: numărul și capacitatea unităților de cazare, numărul sosirilor în unitățile de cazare și indicele de utilizare al acestora.


In the last 10 years, youth travel has become a very important part of the overall tourism sector worldwide, due to its rapid development and the potential that it has to offer. In Romania little attention has been given to this market segment, and its great potential has not been taken into consideration by the business operating in the field of tourism. This paper analysis the changes in the youth travel market worldwide, and also in Romania, taking into account factors such as: the number of accommodation units and their capacity, tourist arrivals, and occupancy rate.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5972
3. Analiză privind industria auto din România // Analysis of the automotive industry in Romania
Rezumat:Prezentul articol începe cu analiza literaturii de specialitate privind importanța comunicării de marketing. Lucrarea se continuă cu prezentarea pieței auto din România, urmată de realizarea analizei privind numărul de reclame difuzate din industria auto. Pentru realizarea acestui studiu au fost analizați următorii factori: numărului de reclame difuzate în media și rate card-ul înregistrat pentru fiecare companie, evoluția reclamelor auto difuzate și distribuţia reclamelor auto pe tipuri de medii de difuzare. Perioada analizată este ianuarie-iunie 2014.
                              
                 
The article begins with a short analysis of the scientific literature, regarding the importance of marketing communication. Then, it continues with the description of the auto market from Romania, followed by the analysis of advertisements used in the automotive industry. For this study the following factors have been analyzed: the number of commercials broadcasted in the media and the rate card recorded for each company, the evolution of broadcasted automotive commercials and their distribution based on the chosen media. The analyzed period is January to June 2014.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6611

Contul meu Rosetti