|   |   | 

Dan Alexandru SMEDESCU

1. Instrumente de marketing prin social media // Social Media Marketing Tools
Rezumat:Acest articol clasifică și explică într-un mod concis diversele unelte ale unei inițiative de marketing prin social media, luând în considerare atât punctele forte, cât și cele slabe ale acestora; este subliniată importanța unui plan bazat pe segmentarea și definirea pieței-țintă. De asemenea, a fost făcută o trecere în revistă a definițiilor curente, inclusiv a unei definiții bazată pe multiplele utilizări ale acestui nou mediu pentru marketing.


This article classifies and briefly explains the various tools of a social media marketing initiative, with their respective strengths and weaknesses, while also discussing the importance of a plan based on market segmentation and target market definition. A review of current definitions has been undertaken, including one based on the multiple uses of this new marketing environment.
Autor(i):Dan Alexandru SMEDESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5799
2. Folosirea marketingului prin social media în învățământul superior // Using social media marketing in higher education
Rezumat:Pentru a folosi marketingul prin social media într-un mod eficient, este nevoie de un plan. Primele elemente în acest plan sunt definirea segmentelor pieței-țintă, ascultarea acestora și pe baza acestui pas stabilirea instrumentelor de social media potrivite pentru a îi intercepta.
 
 
In order to efficiently use social media marketing, a plan is needed. The first elements in this plan are defining your target market segments, listening to them and then deciding which social media to use in order to reach them. This process is no different for higher education institutions, and in this article I have attempted to define and enumerate potential objectives for their stakeholders and suggest corresponding social media tools.
Autor(i):Dan Alexandru SMEDESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5974

Contul meu Rosetti