|   |   | 

Ionela-Valeria POPESCU

1. Considerații privind conținutul și evoluția mărcilor în sectorul turistic // Considerations regarding the content and evolution of travel brands
Rezumat:Lucrarea are ca scop evidențierea modului în care se manifestă prezența mărcilor în turism, domeniu extrem de dinamic, caracterizat printr-o varietate de forme și particularități. Începând cu momentul creării unei mărci și continuând cu toate elementele asociate, aceste aspecte trebuie să țină cont de influența pe care o pot avea asupra turiștilor și consumatorilor în general.
Analiza se axează pe identificarea categoriilor de mărci prezente în sectorul turistic, evidențierea etapelor de evoluție a mărcii, modalitățile de dezvoltare a acesteia și elementele de diferențiere între procesele prin care marca trece din momentul apariției și până la contactul său cu clientul.


The paper aims to highlight the manifestation of the presence of travel brands, an extremely dynamic field, characterized by a variety of forms and particularities. From the creation of a brand, continuing with all related elements, these aspects must take into account the impact that these may have on tourists and consumers in general.
The analysis focuses on the identification of categories of travel brands, on highlighting the stages of evolution of the brand, the methods of development and the distinctive elements between the processes that the brand undergoes from its appearance to its contact with the client.  
Autor(i):Ionela-Valeria POPESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5801

Contul meu Rosetti