|   |   | 

Crina Anişoara LICA

1. Posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor – o cercetare experimentală // Possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude – an experimental research
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a identifica posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor, prin intermediul realizării unei cercetări de tip experiment.
Demersul de cercetare a presupus construirea unui design experimental și aplicarea unui chestionar înainte și după expunerea subiecților la stimul și compararea răspunsurilor obținute, eșantionul folosit fiind format din cititori frecvenți și ocazionali ai revistelor de modă din România.
Rezultatele obținute au evidențiat existenţa unei legături între cele două variabile considerate în analiză. Sunt rezultate relevante atât în raport cu literatura de specialitate, cât și prin prisma implicațiilor manageriale ale acestora.


The aim of this paper is to identify the possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude, through a research based on experiment.
The research approach was based on the construction and implementation of an experimental design, with the administration of a questionnaire before and after the subject’s exposure to the stimulus and the comparison of the answers obtained, the sample consisting of frequent and occasional readers of fashion magazines from Romania.
The results obtained show there is a connection between the two variables considered in the analysis. They are relevant results both in relation to the previous literature and through their managerial implications.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Crina Anişoara LICA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5970

Contul meu Rosetti