|   |   | 

Emanuela Maria AVRAM

1. Cum influențează imaginea destinației intenția turiștilor de a reveni? // How does destination image affect visitor’s intention to return to a certain destination?
Rezumat:Turismul este o resursă importantă pentru dezvoltarea economică. Atragerea turiștilor precum, satisfacerea lor pentru a le trezi intenția de a reveni reprezintă variabile ce depind de o serie de factori cu impact direct asupra comportamentului de cumpărare a unui pachet turistic sau asupra deciziei de a alege o anumită destinație. Prezentul studiu analizează percepția turișilor asupra imaginii destinației și intenția lor de a reveni, iar rezultatele scot în evidență  faptul că la baza acesteia stă imaginea locului de destinație pe care turiștii și-o formează în minte încă înainte de plecare precum și satisfacția resimțită pe timpul șederii.


Tourism is considered to be an important resource for the economic development. Toturist’s attraction and satisfaction to awaken their intention to return are variables that depend on a number of factors with direct impact on the purchasing behavior of a holiday package or on the decision to choose a particular destination. This study examines the perception of tourism on destination image and their intention to return and the results reveal that the intention to return is influenced by the destination image that tourists form in their mind since before departure and the satisfaction during their stay in a certain destination.
Autor(i):Emanuela Maria AVRAM, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5971

Contul meu Rosetti