|   |   | 

Monica Paula RAŢIU

1. Cum influențează imaginea destinației intenția turiștilor de a reveni? // How does destination image affect visitor’s intention to return to a certain destination?
Rezumat:Turismul este o resursă importantă pentru dezvoltarea economică. Atragerea turiștilor precum, satisfacerea lor pentru a le trezi intenția de a reveni reprezintă variabile ce depind de o serie de factori cu impact direct asupra comportamentului de cumpărare a unui pachet turistic sau asupra deciziei de a alege o anumită destinație. Prezentul studiu analizează percepția turișilor asupra imaginii destinației și intenția lor de a reveni, iar rezultatele scot în evidență  faptul că la baza acesteia stă imaginea locului de destinație pe care turiștii și-o formează în minte încă înainte de plecare precum și satisfacția resimțită pe timpul șederii.


Tourism is considered to be an important resource for the economic development. Toturist’s attraction and satisfaction to awaken their intention to return are variables that depend on a number of factors with direct impact on the purchasing behavior of a holiday package or on the decision to choose a particular destination. This study examines the perception of tourism on destination image and their intention to return and the results reveal that the intention to return is influenced by the destination image that tourists form in their mind since before departure and the satisfaction during their stay in a certain destination.
Autor(i):Emanuela Maria AVRAM, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5971
2. Studiu al opiniilor tinerilor – viitori specialiști în marketing în turism cu privire la master planul pentru dezvoltarea turismului românesc // Study of the opinions of young people – future specialists in tourism marketing – regarding the master plan for the development of romanian tourism
Rezumat:Turismul, unul dintre cele mai complexe domenii de activitate, se află în strânsă corelație cu celelalte sectoare și necesită o planificare de marketing amănunțită, care să îi permită corelarea permanentăa cererii turistice cu oferta existentă la nivel național. Din acestmotiv, realizarea unui Master Plan,cu o etapizare corectă, care să reliefeze modul în care trebuie gestionată activitatea turistică astfel încât România, ca stat membru al Uniunii Europene, să beneficieze de o vizibilitate mult mai mare, este imperios necesară.Lucrarea de față are ca scop determinarea opiniei tinerilor – viitori specialiști în marketing, privind modul în care este realizat actualul Master Plan, și legătura lui cu procesul de planificare de marketing.


Tourism, one of the most complex areas of activity, is closely correlated with other fields and requires thorough marketing planning, enabling the continuous correlation of tourism demand with the existing offer nationwide. For this reason, it is imperative to develop a Master Plan, properly classified, to highlight how the tourism activity should be managed so that Romania, as a member state of the European Union, benefits from greater visibility. This paper aims to determine the opinion of young people – future marketing experts – on how the Master Plan is currently developed, and its connection with marketing planning. 
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Anamaria Cătălina RADU, Octavian ARSENE, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6510

Contul meu Rosetti