|   |   | 

Dorian Constantin POCOVNICU

1. Tehnologiile de informare şi comunicare - noi oportunităţi pentru activităţile de marketing şi procesele de comunicare din administraţia publică // The information and communication technologies - new opportunities for the marketing activities and communication processes in the public administration
Rezumat:În contextul noilor tehnologii de informare şi comunicare, administraţiile publice din Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare o sinergie mai profundă între proiectarea proceselor de management al afacerilor şi configurarea structurii organizaţiilor atunci când se prestează un serviciu public. Investiţii coerente în noile modalităţi de administrare şi de comunicare a informaţiilor ar permite guvernelor să evite dilema între reducerea costurilor şi creşterea calităţii, creând astfel structuri de administrare care ar funcţiona mai bine şi as costa mai puţin. Creşterea flexibilităţii prestării serviciului şi schimbarea ritmului comunicării cu cetăţeanul prin intermediul noilor TIC ar conduce la o creştere a gradului de încredere în sistemul instituţional, respectiv la dezvoltarea unor canale de interacţiune mai eficiente oameni-instituţii-aplicaţii TIC.
 
 
In the context of the new information and communication technologies, the public administrations within the European Union should take into consideration o deeper synergy between the management processes of business and the organisations’ structural configuration when a public service is being performed. Coherent investments in the new means of information administration and communication would allow the governments to avoid the dilemma of less cost and higher quality, thus creating administrative structures which would function better and cost less. Raising flexibility in delivering a public service and changing the rhythm of communicating with the citizen would imply a higher level of trust in the institutional system, namely new interaction channels between citizens, ICT applications and institutions.
Autor(i):Dorian Constantin POCOVNICU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5975

Contul meu Rosetti