|   |   | 

Monica-Maria ZAHARIE

1. Publicitate ambientală – influenţa contextuală asupra percepţiei mesajului // Ambient advertising – the contextual influence on message perception
Rezumat:Prin lucrarea prezentă, perspectiva influenței contextuale asupra percepției mesajului este adaugată la cercetarea publicităţii ambientale. Utilizând suportul teoretic despre publicitatea neconvenţională, am realizat două studii cu scopul de a face o analiză comparativă (mediul tradițional vs. non-tradițional). Rezultatele studiului arată că transmiterea unui mesaj unic într-un context neașteptat este un element cheie în strategia publicitară de astăzi a companiilor. Cu toate acestea, publicitatea ambientală are un impact mult mai mare asupra procesării mesajul de către consumatori decât asupra unui răspuns din partea acestora în legătură cu o achiziție reală.


Through the present paper, the perspective of the contextual influence on message perception is added to the research on ambient advertising. The study employs theoretical support on unconventional advertising, which helped us to conduct two studies in order to make a comparative analysis (traditional vs. non-traditional media). The results of the study show that delivering a unique message in an unexpected place is a key element in today’s advertising strategy embraced by companies. However, ambient advertising has a greater impact on consumers’ processing of the message than consumers’ response related to an actual purchase.
Autor(i):Andreea-Ioana ROMONŢI-MANIU, Monica-Maria ZAHARIE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6508
2. Efecte moderatoare asupra atenției la reclame – credibilitatea mediului ca și un stimulent important pentru răspunsul consumatorului // Moderating effects on attention to ads – medium credibility as an important incentive to consumer response
Rezumat:Creativitatea în publicitate este un subiect important și controversat atât pentru cercetători, cât și pentru profesioniști. Această cercetare se concentrează asupra măsurării impactului factorilor direcți și moderatori ai eficacității reclamelor. Rezultatele sugerează că un mediu de publicitate credibil ar putea fi o unealtă de valoare pentru companii în obținerea unor răspunsuri viabile și favorabile din partea consumatorilor. Pentru a susține acest argument, rezultatele acestui studiu arată că o reclamă originală plasată într-un context neconvențional atrage cel mai mult atenția consumatorilor, chiar dacă reclama nu este percepută ca fiind foarte relevantă.
 

Advertising creativity is a powerful and controversial topic both for researchers and professionals. The present research focuses on measuring the impact of direct and moderating factors on advertising effectiveness. The findings suggest that a credible advertising medium could be a valuable tool for companies in getting viable and favourable responses from consumers. To support this argument, the results of the present study show that an original ad placed in an unconventional context is the utmost driver of consumers’ attention, even if the ad is not perceived as being very relevant. 
Autor(i):Andreea-Ioana ROMONŢI-MANIU, Monica-Maria ZAHARIE, Ioan PLĂIAŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7742

Contul meu Rosetti