|   |   | 

Alina Gianina FĂDOR (LALA)

1. O abordare teoretică a termenului de inovare și a modelului de acceptare a tehnologiei (TAM) // Innovation and technology acceptance model (TAM): A theoretical approach
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a prezenta diverse abordări teoretice reflectate în literatura de specialitate cu privire la inovație și modelul de acceptare a tehnologiei (TAM). În ceea ce privește termenul de ”inovare”, aceasta pare a fi considerat schimbarea din procesul gândirii de a face ceva sau aplicarea utilă a noilor invenții sau descoperiri. Inovarea se poate referi la o ascensiune incrementală sau la schimbări radicale și revoluționare în gândire, produse, procese sau organizații. De asemenea, inovarea este considerată a fi un factor major al economiei, în special atunci când aceasta conduce la noi categorii de produse sau la creșterea productivității. În schimb, modelul de acceptare a tehnologiei (TAM) reprezintă o contribuție teoretică importantă, sugerând că atunci când o nouă tehnologie este introdusă potențialilor utilizatori, convingerile despre utilitatea și ușurința de utilizare, sunt elemente esențiale pentru determinarea atitudini consumatorilor față de utilizarea tehnologiei.


The purpose of this article is to present various theoretical approaches reflected in the literature on innovation and technology acceptance model (TAM ). Regarding the term  "innovation”, it seems to be considered a change in the thought process of doing something, or the useful application of new inventions or discoveries. Innovation may refer to an incremental evolution or radical and revolutionary changes in thinking , products, processes or organizations. Also, innovation is considered to be a major factor of the economy, especially when it leads to new product categories or increasing productivity. Instead, the technology acceptance model (TAM ) is an important theoretical contribution, suggesting that when a new technology is introduced to potential users, beliefs about usefulness and ease of use are essential for determining consumer attitudes towards the use of technology.
Autor(i):Alina Gianina FĂDOR (LALA)
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6509

Contul meu Rosetti