|   |   | 

Salvador RUIZ DE MAYA

1. Cumpărături făcute de acasă prin Internet. Experienţă, atitudini şi intenţii de cumpărare / Home shopping through internet. Experience, attitudes and purchase intention
Rezumat:Această cercetare îşi propune să contribuie la o mai bună înţelegere a cumpărăturilor făcute de acasă, prin Internet. Am construit un model pentru a afla care variabile (şi prin intermediul cărui proces) determină intenţiile de cumpărare prin Internet. Rezultatele arată în primul rând că, după accesarea unei pagini de web, deşi atitudinea faţă de o marcă anume este determinată de atitudinea anterioară faţă de acea marcă, designul unei pagini de web admirate de către consumator şi extinderea duratei vizitării acelui site contribuie la modificarea pozitivă a atitudinii consumatorului faţă de brand. În al doilea rând, se distinge importanţa majoră a atitudinii faţă de pagina de web, deoarece aceasta influenţează probabilitatea achiziţiilor în mod direct, dar şi indirect, prin intermediul atitudinii faţă de acea marcă şi, simultan, prin intenţia de cumpărare a produselor purtând marca respectivă.

This research is aiming to contribute to a better understanding of home shopping through internet. We have built a model to know which variables (and through which process) determine purchase intention through a web site. Results show, firstly, that although brand attitude after visiting the web page is mainly determined by prior brand attitude, designing a web page the consumer likes and extending the duration of the visit can also significantly contribute to increase consumer’s brand attitude. Secondly, the high relevance of the attitude towards the web page because it affects probability of purchase directly, but also indirectly through brand attitude and brand purchase intention simultaneously.
Autor(i):Salvador RUIZ DE MAYA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2679

Contul meu Rosetti