|   |   | 

Irina Bogdana PUGNA

1. Marketing intelligence – ultima frontieră a tehnologiilor informaţiei de afaceri // Marketing intelligence – the last frontier of business information technologies
Rezumat:Articolul prezintă evoluţia conceptelor legate de termenul “inteligenţă” preluate ca atare din limba engleză în sintagme de largă circulaţie astăzi: business inteligence, competitive inteligence, market inteligence şi – cea mai nouă dintre toate – marketing intelligence.  Pe baza experienţei dobândită de autori  într-un proiect european de implementare a unei pieţe electronice finanţat în cadrul programului IST 2000, metodele specifice business inteligence sunt revizuite în contextul avantajos al dezvoltării explozive a infrastructurii ITC în vederea coagulării unei viziuni introspective asupra clienţilor pornind de  datele interne ale intreprinderii. Extinsă la nivel sectorial, autorii propun o  viziune asemănătoare construită pe baza informaţiilor din bazele de date publice. In final este schiţată imaginea unei viziuni introspective asupra consumatorului in contextul Big Data  pentru a dezvălui atât perspectivele marketing intelligence cât  şi marile provocari pe care companiile vor trebui să le înfrunte în viitorul imediat.
 

The paper presents the evolution of the ‘intelligence” related concepts largely in use today:  business intelligence, competitive intelligence, market and – the newest of all - marketing intelligence. Based on the authors’ experience gained in a European funded e-marketplace project developed under the IST2000 program, business intelligence methods of assessing customer insight from internal data sources are revisited to take advantage of the explosive power of IT infrastructure. As for industry insight, the authors propose an information warehouse conceptual model designed to store data sourced by public databases and methods to capitalise on that data.  A short glimpse of consumer insight in the Big Data world is presented in order to unveil the perspectives of marketing intelligence and the big challenges that companies will have to face in the near future. 
Autor(i):Felicia ALBESCU, Irina Bogdana PUGNA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6614

Contul meu Rosetti