|   |   | 

André RICHELIEU

1. Conceptul de produs post-modern în acţiune: cazul „New Era” / The post-modern product concept in action: The case of New Era
Rezumat:În această lucrare, după menţionarea celor patru dimensiuni ale conceptului de produs post-modern, prezentăm cazul New Era, un producător de echipamente sportive care s-a demonstrat foarte activ în împlinirea nevoilor şi dorinţelor segmentului urban de consumatori Hip Hop. Pentru a ajunge la acest segment, compania a inclus un concept post-modern în strategiile sale, fapt care i-a dus pe primul loc în industria de specialitate.
Această aplicaţie poate oferi managerilor câteva elemente utile cu privire la industria de echipament sportiv şi din afara ei, ajutându-i să întărească legătura emoţională între marcă şi consumatorii săi.

In this paper, following the presentation of the four dimensions of the post-modern product concept, we introduce the case of New Era, an equipment maker that has been proactive in fulfilling the needs and wants of the Hip Hop / Urban segment. In reaching out to this segment, the company has incorporated the post-modern product concept in their strategy, which is making them a leader in the industry.
This application could provide some useful guidelines to managers in and beyond the sports industry, by helping them strengthen the emotional connection between their brand and their consumers.
Autor(i):André RICHELIEU, Christèle BOULAIRE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2691

Contul meu Rosetti