|   |   | 

Remus Ionuţ NAGHI

1. Orientarea spre piața internă în cadrul companiilor din Regiunea Banat, România // Internal market orientation within companies in the Banat Region, Romania
Rezumat:Această lucrare și-a propus să măsoare nivelul orientării spre piața internă, așa cum este el perceput de către angajații din organizațiile din Regiunea Banat (România). Cercetarea realizată ne-a permis să concluzionăm că nivelul perceput al Orientării spre piaţa internă poate fi apreciat ca fiind bun. Dincolo de faptul că cercetarea este limitată la o singură regiune (ceea ce face imposibilă generalizarea rezultatelor la nivelul întregii țări), lucrarea poate fi considerată valoroasă datorită faptului că este prima cercetare de acest gen realizată în România și deoarece a permis validarea (în contextul cercetat) a scalei de măsură utilizate.
 
 
This paper aims to measure the level of the internal market orientation, as it is perceived by the employees of the companies from the Banat Region (Romania). The research conducted allowed us to conclude that the perceived level of the internal market orientation can be evaluated as good. Beyond the fact that the research is limited to one single region of Romania, this paper can be considered valuable, because it is the first research of this kind conducted in Romania and because it allowed the validation (in the investigated context) of the measurement scale.
Autor(i):Remus Ionuţ NAGHI, Iulia PARA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6796

Contul meu Rosetti