|   |   | 

Gheorghe MILITARU

1. Responsabilitatea socială corporatistă: implicaţii strategice / Corporate social responsibility – strategic implications
Rezumat:În această lucrare se propune o definiţie a responsabilităţii sociale corporatiste (RSC) pentru situaţiile în care compania nu se mulţumeşte cu un status quo şi se angajează în „activităţi care par să aibă efecte sociale benefice, dincolo de interesele companiei şi de ceea ce se cere prin lege.” Lucrarea evidenţiază legătura dintre RSC şi avantajul competitiv, rolul diferenţelor din mediile instituţionale în structurarea aşteptărilor acţionarilor cu privire la capacitatea companiei de a se angaja în RSC; o comparaţie a unui ideal social de folosire strategică a RSC, pe de o parte, şi a unui RSC „forţat”, pe de altă parte; în sfârşit, influenţa perspectivei economice, filosofice şi global corporatiste asupra RSC.

In this paper is defined corporate social responsibility (CSR) as situations where the firm goes beyond compliance and engages in “actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law”. The paper identifies the relation between CSR and competitive advantage, the role of differences in institutional environments in framing stakeholder expectations regarding the propensity of firms to engage in CSR, a comparison of the social desirability of the strategic use of CSR versus “coerced” CSR, the role of economic, philosophical, and global corporate citizenship perspective on CSR.
Autor(i):Gheorghe MILITARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2681
2. Impactul Internetului asupra strategiei de marketing / The Impact of Internet on the Marketing Strategy
Rezumat:Această lucrare prezintă un cadru conceptual pentru sondarea schimbărilor care au loc în natura şi scopul strategiei de marketing; ea se referă la caracteristicilor specifice pentru industrie, pentru produs, cumpărător şi mediul de cumpărare, dar şi la deprinderile şi resursele unice pe care firma le deţine şi care contează şi mai mult, în contextul competiţiei de piaţă. Strategia de piaţă competitivă se axează pe modul în care orice firmă ar trebui să-şi folosească resursele pe care le deţine pentru a facilita realizarea şi menţinerea avantajelor poziţionale competitive pe piaţă.

This paper presents a conceptual framework what provides insights into changes in the nature and scope of marketing strategy; specific industry, product, buyer, and buying environment characteristics; and the unique skills and resources of the firm that assume added relevance in the context of competing in the evolving marketplace. Competitive marketing strategy focuses on how a business should deploy marketing resources at its disposal to facilitate the achievement and maintenance of competitive positional advantages in the marketplace.
Autor(i):Gheorghe MILITARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2693
3. Benchmarking în domeniul relaţiilor publice / The Use of Benchmarking in Public Relations
Rezumat:Scopul principal al activităţii de benchmarking în domeniul relaţiilor publice este acela de a genera informaţii utile în efortul organizaţiei de a-şi îmbunătăţi performanţa. Este important să se verifice dacă promovarea în benchmarking este o acţiune necesară sau relevantă, ca urmare a cercetării atente a necesarului de informaţii şi a provocărilor cu care se confruntă departamentul de relaţii publice al organizaţiei. Nevoia de benchmarking în relaţii publice pare să fie asociată, în mod fericit, cu dorinţa liderului organizaţiei de a opera schimbări strategice sau operative, de a oferi dovezi categorice cu privire la efectele sale asupra performanţei în relaţii publice şi-sau cu privire la dimensiunea diferenţelor de performanţă percepute, la nivelul departamentelor de relaţii publice, între diferite organizaţii din aceeaşi ramură industrială.

The prime purpose of PR benchmarking is to generate information which can be used to assist the unit in improving its performance. It is important to assess whether PR benchmarking is a necessary or relevant course of action given a careful consideration of a PR unit’s information needs and challenges. The need to benchmark PR appears to be positively associated with the unit leader’s desire to pursue strategic or operational changes in the function, to demonstrate quantifiable PR performance comparisons, and/or the magnitude of the perceived gap of PR performance between organizations in an industry.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Gheorghe MILITARU, Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2711

Contul meu Rosetti