|   |   | 

Sabrina HELM

1. Loialitatea acţionarilor hibrizi / Loyalty of hybrid stakeholders
Rezumat:Până acum, bibliografia de specialitate a propus o teorie a acţionarului care se bazează pe distincţia clară între acţionarii individuali ai firmei. Suprapunerilor dintre categoriile de acţionari li s-a acordat prea puţină importanţă în studiile de specialitate, dar ele pot constitui un factor de dificultate în practica de coordonare a acţionarilor. Lucrarea de faţă cercetează noţiunea de acţionari „hibrizi”, referitoare la indivizii care aparţin unui număr de două sau mai multe grupuri de acţionari ai aceleiaşi firme. În special loialitatea acestor acţionari hibrizi este comparată cu aceea a acţionarilor „singulari”, care aparţin unei singure categorii de acţionari. Un grad înalt de loialitate înseamnă că acţionarii „hibrizi” sunt foarte importanţi tocmai pentru strategiile marketingului relaţional. Pe baza unor studii experimentale asupra consumatorilor, acţionarilor şi angajaţilor, se pot deduce, cel puţin parţial, diferenţele de loialitate între acţionarii „hibrizi” şi „singulari”.

Previous literature has proposed a stakeholder theory based on the clear distinction of a firm’s different stakeholders. Overlaps between stakeholder categories have hardly been recognized in the literature but might pose a challenge in practical stakeholder management. The paper investigates the notion of ‘hybrid’ stakeholders comprising individuals who belong to two or more stakeholder groups of the same firm. Especially, the loyalty of such hybrid stakeholders is compared to that of ‘single’ stakeholders who belong to just one stakeholder category. A high degree of loyalty would mean that ‘hybrid’ stakeholders are specifically relevant for relationship marketing strategies. Based on empirical studies of consumers, shareholders, and employees, differences in loyalty could partly be affirmed for ‘hybrid’ and ‘single’ stakeholders.
Autor(i):Sabrina HELM
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2682

Contul meu Rosetti