|   |   | 

George-Bogdan NĂSTĂSOIU

1. Brandul de oraș – identitate, poziționare și imagine. Studiu de caz: orașul Brașov // City Brand – Identity, Positioning and Image Case Study: City of Brasov
Rezumat:Prezenta lucrare şi-a propus să identifice, printr-o cercetare de marketing realizată în rândul tinerilor braşoveni, dacă actualul brand al oraşului Braşov este cunoscut, care este imaginea pe care tinerii locuitori ai Braşovului o au despre oraşul lor și care sunt cele mai potrivite metode de promovare a acestuia. Obiectivul final al lucrării constă în formularea unor propuneri de îmbunătăţire a actualului brand pentru crearea unei imagini unitare şi coerente, precum şi pentru creşterea notorietăţii Braşovului în rândul turiştilor prin  utilizarea reţelelor sociale şi serviciilor web.
 
 
This paper aims at identifying, by a marketing research conducted among the young people of Brasov, whether the current brand of Brasov city is known, which is the image nurtured by the young inhabitants of Brasov with respect to their city and which are the most adequate promotion methods. The final goal of the paper consists in submitting proposals, with a view to improving the current brand, to creating a unitary and coherent image, as well as to raising the notoriousness of Brasov, among the tourists, by means of social networks and web services.
Autor(i):Ana ISPAS, Denisa-Georgiana BOBOC, Andreea-Gabriela MARICA, George-Bogdan NĂSTĂSOIU, Cristina-Victoria VIJOLI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6988
2. Şansele de angajare ale tinerilor economişti într-o companie multinaţională. Studiu de caz: tinerii economişti studenţi/absolvenţi ai Universităţii Transilvania şi companiile multinaţionale din Municipiul Braşov // Young Economists’ Employment Chances in a Multinational Company. Case Study: Young Economists – Students/ Graduates of Transilvania University and Multinational Companies in Braşov Municipality
Rezumat:Creșterea șanselor de angajare a actualilor, dar și a viitorilor absolvenți de studii superioare depinde de situația economică a țării, dar și de posibilitatea facultăților de a genera specialiști care să răspundă solicitărilor venite de pe piaţa muncii. Prezenta lucrare și-a propus să identifice, printr-o anchetă pe bază de sondaj realizată în rândul tinerilor studenţi/absolvenţi economişti ai Universităţii Transilvania din Braşov, care sunt atitudinile şi opiniile acestora cu privire la şansele de angajare într-o companie multinaţională, care este percepţia acestora cu privire la mediul de lucru dintr-o companie multinațională, dar și generarea unor propuneri care să ajute studenții să-și crească şansele de angajare într-o companie multinațională. Obiectivul final al lucrării constă în formularea unor sugestii de îmbunătăţire a modului de pregătire a tinerilor economişti pentru a crește posibilitatea acestora de a se angaja într-o companie multinațională.
 
 
The increase in the employment chances of both current and future university graduates depends on the country’s economic situation, as well as on the possibility of the faculties to generate specialists who should comply with the labour market solicitations. This paper intends to identify, by a survey-based inquiry, among the young students/ graduates of Transilvania University’s Faculty of Economic Studies, which are their attitudes and opinions, as regards the employment chances in a multinational company, which is their perception about the working environment in a multinational company; as well as to generate proposals meant to help the students increase their employment chances in a multinational company. The final goal of the paper consists in formulating suggestions meant to improve the young economists’ training, with a view to increasing their possibility to be employed in a multinational company. 
Autor(i):Ana ISPAS, Denisa-Georgiana BOBOC, Andreea-Gabriela MARICA, George-Bogdan NĂSTĂSOIU, Cristina-Victoria VIJOLI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7258

Contul meu Rosetti