|   |   | 

Mihai ORZAN

1. Principii de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor unui site din Internet / Criteria for an Internet website user satisfaction evaluation
Rezumat:Din perspectiva activităţii de marketing, site-ul de Internet este mijlocul cel mai eficient care poate fi folosit de către o organizaţie pentru a profita de şansele inegalabile ale acestui nou tip de economie. Proiectarea unui asemenea sistem pare simplă, dar presupune o înţelegere profundă a utilizatorilor potenţiali, a aşteptărilor acestora cu privire la prezentarea, structura şi informaţiile incluse pe site. Site-urile de succes ţin cont de elemente legate de de psihologia şi fiziologia utilizatorilor pasionaţi de navigarea pe Internet, de cerinţele şi de preferinţele lor.

In a marketing perspective, a website is the foremost tool for an organization to take advantage of the unique opportunities of the new economy. Designing such a tool, although it may look simple, requires a deep understanding of the potential users, of their expectations regarding the information, the structure and the layout of the website. Successful websites take into consideration elements that are linked to the psychology and physiology of the websurfers, their requirmenets and preferences.
Autor(i):Mihai ORZAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2683
2. Teste de utilitate / Usability Tests
Rezumat:Produsele din industria IT&C sunt prezente peste tot în societatea modernă. Totuşi, caracterul lor specific a dus la menţinerea îndelungată a unei aşa-numite “găuri-negre” în marketingul din industria IT, situaţie evidentă mai ales după succesul devastator al firmei Microsoft, de la începutul anilor 1990. Microsoft a fost prima companie de IT care a folosit pe scară largă tehnicile de marketing, între care o abordare necunoscută (la acea vreme) a cercetării din marketingul calitativ, numită „test de utilitate”. Această tehnică a fost folosită pentru a stabili dacă interfaţa pentru utilizatori este corespunzătoare şi confortabilă pentru utilizatorii din grupul ţintă. Adoptarea testelor de utilitate în industria IT a dus la apariţia unui mare număr de informaţii despre modul în care utilizatorii interacţionau cu produsele IT, aceste informaţii fiind esenţiale în obţinerea unui avantaj în societatea informatică actuală, înalt competitivă.

The IT&C industry products are ubiquitous in modern society. However, their specificity led, for a long time, to a so-called “marketing blind-spot” in the IT industry, situation especially evident after the Microsoft devastating success from the early nineties. Microsoft was the first IT company to use large scale marketing techniques, among whom was an obscure (at the time) approach to qualitative marketing research known as “usability testing”. This technique was employed to determine if a user interface was appropriate and comfortable for its intended users. Usability testing adoption in the IT industry generated a wealth of information about how users interacted with IT products, information that is paramount in gaining an upper hand in today’s highly competitive Information Society.
Autor(i):Mihai ORZAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2709
3. Impactul utilizării rețelelor de socializare asupra creșterii performanței producătorilor din industria textilă / Impact of Online Social Media on Increased Textile Manufacturers Performance
Rezumat:În lucrarea de față, autorii descriu importanța promovării articolelor vestimentare prin intermediul rețelelor de socializare. În acest sens, sunt realizate două cercetări: o cercetare calitativă asupra mijloacelor de promovare utilizate actual de către producătorii din industria textilă și o cercetarea cantitativă privind importanța rețelelor de socializare în creșterea performanței acestora pe piață. Rezultatele arată că, în condițiile unei economii europene în schimbare, mediul online și implicit, rețelele de socializare, pot contribui nu doar la îmbunătățirea percepției consumatorului asupra calității produselor textile de pe piața autohtonă, cât și la creșterea vânzărilor directe ale producătorilor din industria textilă.

In this paper, the authors describe the importance of promoting textile products through online social networks. In this respect, two researches are carried out: an exploratory research describing the current promoting methods used by textiles manufacturers and a quantitative research emphasizing the importance of online social networks in improving their market performance. Results indicate that, in an ever-changing European economy, the online environment, and therefore, the social networks, can contribute not only to improving consumer's perception about the quality of textile products on the domestic market but also to increasing manufactures’ direct sales in the textile industry.
Autor(i):Mihai ORZAN, Gheorghe ORZAN, Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3006
4. Comunicare integrată de marketing în turism – o analiză. Studiu de caz: Muntenia şi Oltenia
Autor(i):Mihai ORZAN, Ion PÂRGARU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Octavian ARSENE
Publicat în:Economie teoretică şi aplicată 6/2013 [Volume 8, Issue 6]
Cod citare:4335
5. Criterii de evaluare a eficienţei comunicării de marketing prin intermediul blogosferei
Autor(i):Mihai ORZAN, Octav MACOVEI
Publicat în:Revista de Marketing Online 1/2012 [Volume 7, Issue 1]
Cod citare:4659
6. Facultatea de Marketing din Academia de Studii Economice din Bucureşti – repere istorice, prezent şi perspective
Autor(i):Mihai ORZAN, Ionel DUMITRU, Ioana Cecilia POPESCU, Călin VEGHEŞ
Publicat în:Amfiteatru economic 34/2013 [Volume 8, Issue 34]
Cod citare:4706
7. Spațiul privat al consumatorului – considerații de marketing asupra conținutului său și modalităților de abordare a acestuia // The private space of consumer – marketing considerations on its content and ways of approaching
Rezumat:Literatura științifică de marketing s-a îmbogățit în ultimii ani cu foarte multe lucrări care au abordat subiectul spațiului privat și au oferit noi puncte de vedere asupra conținutului său și modalităților de punere în practică a cadrului conceptual în viața reală. Lucrarea își propune să contribuie, pe baza rezultatelor unui studiu cantitativ de amploare, la mai buna înțelegere, în termeni de marketing, a conținutului datelor cu caracter personal, a proceselor asociate culegerii, administrării și folosirii acestora și a cooperării dintre entitățile private și/sau publice, respectiv consumatori și/sau cetățeni în aria spațiului privat și al protecției datelor personale.
 
The scientific marketing literature has been enriched in the recent years with an abundance of works approaching the topic of privacy and providing new views over its content and the ways to apply the conceptual background into the real life. Based on the results of an extensive quantitative study, the paper aims to contribute to a better understanding, in terms of marketing, of the content of personal data, processes related to the personal data gathering, administration and employment, and the cooperation between private and/or public entities and consumers and/or citizens in the area of privacy and of personal data protection.
Autor(i):Mihai ORZAN, Călin VEGHEŞ, Carmen ACATRINEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7256

Contul meu Rosetti