|   |   | 

Corina Larisa BUNGHEZ

1. Ecoturismul în România // Eco-tourism in Romania
Rezumat:Dezvoltarea ecoturismului a început odată cu iniţiativele de protejare ale mediului din anii 70 şi 80. Acestă grijă mai mare pentru mediul înconjurător, combinată cu cerinţele turistice ale perioadei, au dus la apariţia unor practici turistice alternative bazate pe natură. În acelaşi timp, ţările mai puţin dezvoltate au capitalizat acest trend, realizând că ecoturismul le poate aduce o creştere economică semnificativă şi în acelaşi timp le poate oferi o alternativă viabilă şi conservatoare din punct de vedere al resurselor naturale locale, faţă de o dezvoltare industrială cu potenţial distructiv din punct de vedere al mediului.
 
 
Ecotourism development began with initiatives to protect the environment in the 70s and the 80s. This greater care for the environment, combined with the travel request of the period, led to the emergence of alternative tourism practices based on nature. At the same time, less developed countries have capitalized this trend, realizing that ecotourism can bring significant economic growth and can provide at the same time a viable and conservative alternative in terms of local natural resources, in comparison to industrial development with harmful potential from the point of view of the environment.
Autor(i):Corina Larisa BUNGHEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6991

Contul meu Rosetti