|   |   | 

Raluca BRANDABUR

1. Comportamentul consumatorului organizaţional pe piaţa produselor farmaceutice / Organizational consumer behavior on the pharmaceutical market
Rezumat:Piaţa produselor farmaceutice are trăsături specifice. Există un cumpărător organizaţional, cu rol intermediar între cel care prescrie produsul şi consumatorul lui final. Din acest motiv, obiceiurile legate de cumpărare sunt total diferite decât cele ale unui consumator care parcurge în viteză piaţa bunurilor de consum. Multe dintre aspectele discutate se referă la piaţa organizaţională, la procesul de decizie al consumatorului organizaţional şi la tiparele de comportament specifice pentru consumatorul organizaţional. Aceste particularităţi evidenţiate în articolul de faţă se pot constitui într-un cadru teoretic necesar pentru buna practică din domeniul farmaceutic.

Pharmaceutical market is a very specific one. There is an organizational buyer situated between prescriptor and final consumer. For this reason consumer buying habits are totally different then those on the fast moving consumer goods market. Main aspects discussed are about organizational market, organizational consumer decisions process and patterns of organizational consumer behavior. Those particularities highlighted in this article may provide a theoretical basement for a good practice on the pharmaceutical market.
Autor(i):Raluca BRANDABUR
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2685

Contul meu Rosetti