|   |   | 

Ioan PLĂIAŞ

1. Calitatea serviciilor bancare și calitatea relației – vectori ai loialității atitudinale a consumatorilor // Bank service and relationship quality as drivers of consumers’ attitudinal loyalty
Rezumat:Chiar dacă există consens printre cercetători privind rolul important al calității serviciilor și al calității relației în creșterea loialității consumatorului, interesul față de investigarea celor două constructe cheie de marketing în cadrul unui model integrat s-a dovedit a fi foarte scăzut. Lucrarea de față propune și testează un model integrat în care se formulează ipoteza potrivit căreia calitatea serviciilor, efortul investit în relație și calitatea relației generează un răspuns pozitiv din partea clienților. Cu ajutorul modelelor de ecuații structurale aplicate pe datele culese în rândul clienților băncilor din România, vom demonstra că loialitatea atitudinală a clienților este determinată de cele trei dimensiuni ale calității relației: satisfacția față de relație, încrederea în relație și angajamentul față de relație.
 
 
While there is agreement among researchers with regard to the importance of both service quality and relationship quality in fostering customer loyalty, scarce interest has been shown to investigate the two key marketing constructs in an integrated model. The current paper proposes and tests an integrated model which hypothesizes that service quality, relationship investment and relationship quality lead to a positive response on behalf of customers. Using structural equation modelling on data collected among Romanian bank customers, we show that bank customers’ attitudinal loyalty is driven by each of the three relationship quality dimensions, namely relationship satisfaction, relationship trust and relationship commitment.
Autor(i):Lăcrămioara RADOMIR, Ioan PLĂIAŞ, Alan WILSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7178
2. Model conceptual privind influenţa esteticii automobilului asupra deciziei de cumpărare a consumatorului // Conceptualization of an aesthetic model for the automotive industry
Rezumat:Scopul acestei lucruri este de a prezenta un nou model conceptual creat de autori, destinat industriei auto. Modelul propus aduce un element de noutate oferind noi perspective privind modul de integrare a esteticii în strategia de marketing. Acest aspect va conduce la câştigarea unui avantaj competitiv şi la crearea unui instrument de succes, util consumatorilor în evaluarea alternativelor. In plus, prezintă şi influenţele directe şi indirecte ale esteticii unui automobil asupra deciziei de cumpărare. In comparaţie cu celelalte modele întâlnite în literatură, incorporează noi caracteristici, grupează implicaţiile descoperite de alţi academicieni într-un factor global şi îl particularizează pe industria auto.
 
 
The aim of this paper is to create a new conceptual model for the automotive industry. The proposed model will bring novelty because it offers insights for how to integrate aesthetics into your marketing strategy; accordingly, gaining a competitive advantage and creating a successful tool for helping the customers decide for a particular type of car. It shows how the aesthetics can influence consumer’s buying decision regarding cars. In comparison with other models it integrates new features, groups the implications of the processing into a global factor and customizes it all for the automotive industry
Autor(i):Ioan PLĂIAŞ, Corina P. TARŢA, Luis F. MARTINEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7334
3. Efecte moderatoare asupra atenției la reclame – credibilitatea mediului ca și un stimulent important pentru răspunsul consumatorului // Moderating effects on attention to ads – medium credibility as an important incentive to consumer response
Rezumat:Creativitatea în publicitate este un subiect important și controversat atât pentru cercetători, cât și pentru profesioniști. Această cercetare se concentrează asupra măsurării impactului factorilor direcți și moderatori ai eficacității reclamelor. Rezultatele sugerează că un mediu de publicitate credibil ar putea fi o unealtă de valoare pentru companii în obținerea unor răspunsuri viabile și favorabile din partea consumatorilor. Pentru a susține acest argument, rezultatele acestui studiu arată că o reclamă originală plasată într-un context neconvențional atrage cel mai mult atenția consumatorilor, chiar dacă reclama nu este percepută ca fiind foarte relevantă.
 

Advertising creativity is a powerful and controversial topic both for researchers and professionals. The present research focuses on measuring the impact of direct and moderating factors on advertising effectiveness. The findings suggest that a credible advertising medium could be a valuable tool for companies in getting viable and favourable responses from consumers. To support this argument, the results of the present study show that an original ad placed in an unconventional context is the utmost driver of consumers’ attention, even if the ad is not perceived as being very relevant. 
Autor(i):Andreea-Ioana ROMONŢI-MANIU, Monica-Maria ZAHARIE, Ioan PLĂIAŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7742

Contul meu Rosetti