|   |   | 

Corina BĂLTESCU

1. De unde vin studenții unei universități? Cum pot folosi universitățile demograficele candidaților pentru concentrarea efortului de marketing // Where do students come from? How may universities use candidates’ demographics to focus their marketing effort
Rezumat:Obiectivul acestui articol este de a identifica în ce măsură unii factori educaționali și  socio-economici influențează decizia unui candidat de a se înscrie la o universitate. Pentru a identifica de unde vin candidații unei universități și pentru a înțelege într-o oarecare măsură cum iau candidații această decizie, autorii au folosit două baze de date cu candidații înscriși în anul 2011 și 2012. Autorii propun modelul regresiei cu două seturi de variabile. Variabilele incluse în model sunt personale și socio-economice. Rezultatele arată că persoanele de sex feminin și candidații mai în vârstă călătoresc distanțe mai mari. De asemenea, șomajul este variabila socio-economică ce influențează cel mai tare decizia candidaților.
 
 
The objective of this article is to identify to what extent some educational and social-economic influence the decision of a candidate to enrol for university. To identify where candidates for university come from and to understand to a certain extent how candidates take this decision, the authors used two data bases with candidates enrolled in 2011 and 2012. The authors propose a regression model with two sets of variables. Variables included are both personal and socio-economic. Older candidates and females are likely to travel a longer distance. Unemployment has the greatest impact on the decision of all socio-economic variables.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN, Dana BOCŞOR, Corina BĂLTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7257

Contul meu Rosetti