|   |   | 

Ioan Constantin ENACHE

1. Gradul de inovare ca factor decisiv în promovarea de noi. Produse studiu comparativ: România – Polonia // The innovation degree as a decisive factor in promoting new products. Comparative study comparative study: Romania – Poland
Rezumat:Lucrarea cuprinde o analiză a evoluției indicatorilor care măsoară inovarea la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene, vizate fiind în special România și Polonia. Scopul lucrării este acela de a construi un set de scenarii cu privire la nivelul procesului de inovare în România în următorii ani. Obiectivele lucrării vizează o estimare a momentului la care România va trece din grupul inovatorilor modești în categoria superioară a inovatorilor moderați precum și identificarea eforurilor necesare în acest sens, pornind de la modelul Poloniei.
Metodologia utilizată pentru atingerea obiectivelor propuse se bazează pe analiza și prelucrarea datelor secundare disponibile despre țările Uniunii Europene dar și a grupului de indicatori care măsoară în prezent gradul de inovare al unei țări.
 
 
The paper includes an analysis of the indicators that measure innovation among member countries of the European Union, namely Romania and Poland. The purpose of this paper is to build a set of scenarios on the innovation process in Romania in the coming years. The objectives of this paper aim an estimation of the moment Romania will pass from the modest innovators group to the upper class of the moderate innovators and identify the necessary efforts to succeed, beginning with Poland's model.
The methodology used to reach the proposed objectives is based on analysis and processing of secondary data available about the European Union countries and the group of indicators which currently measure the degree of innovation of a country. 
Autor(i):Lavinia DOVLEAC, Ioan Constantin ENACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7260

Contul meu Rosetti