|   |   | 

Alin Valentin ANGHELUŢĂ

1. Folosirea surselor de date secundare în cadrul cercetării de marketing internaţional / Using Secondary Data in the Context of International Marketing Research
Rezumat:Această lucrare studiază rolul şi importanţa folosirii surselor secundare de date în contextul cercetării domeniului de marketing internaţional. Ea prezintă etapele cercetării preliminare şi încearcă să realizeze o clasificare a surselor de date secundare. În sfârşit, ea se referă la principiile metodologice de care trebuie să se ţină seama la colectarea datelor secundare.

This paper studies the role and importance of using secondary sources of data in the context of international marketing research. It presents the steps in the preliminary research process and tries to classificate the sources of secondary data. In the end it reffers to the metodological principles that need to be taken into consideration when collecting secondary data.
Autor(i):Alin Valentin ANGHELUŢĂ, Ionel DUMITRU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2690

Contul meu Rosetti