|   |   | 

Anca-Maria MILOVAN-CIUTA

1. Factorii determinanţi ai satisfacţiei clienţilor magazinelor online // Determinants of online store customer satisfaction
Rezumat:Satisfacţia clientului este un concept central în teoria şi practica de marketing, este, în acelaşi timp, un aspect critic în succesul afacerilor.
În acest articol, ne-am propus să identificăm factorii care determină satisfacţia clienţilor magazinelor online. Pornind de la recenzia literaturii de specialitate, am elaborat propriul model de cercetare şi am testat ipotezele formulate cu privire la relaţiile dintre factorii identificaţi şi satisfacţia clienţilor magazinelor online. Aceasta a implicat realizarea unei anchete prin sondaj, administrarea chestionarului realizându-se prin intermediul Internetului. Eşantionul supus cercetării cuprinde respondenţi care au cont pe reţeaua de socializare Facebook, pornind de la ipoteza că respondenţii care socializează online au timpul necesar completării chestionarului şi sunt mai susceptibili să fi cumpărat măcar o dată online.
Analiza datelor a presupus testarea fiabilităţii fiecărei scale, realizarea analizei factoriale exploratorii şi, în final, testarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul regresiei liniare simple.
 
 
Customer satisfaction is a central concept in the theory and practice of marketing, and at the same time, a critical aspect in the success of any business.
In this article, we aimed to identify the factors that determine online stores customer satisfaction. Based on literature review, we have developed our own research model and tested the hypotheses formulated regarding the relationships formed between the online stores customer satisfaction and the identified factors. This involved survey sampling, questionnaire administration being carried out on the Internet. The research sample included respondents who own an account on the social network Facebook, assuming that respondents who socialize online have the necessary time to fill in the questionnaire and are more likely to have purchased online at least once. Data analysis implied testing the reliability of each scale, conducting exploratory factor analysis and finally, research hypothesis testing through simple linear regression. 
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7333
2. Diferențele culturale și motivațiile cumpărării și consumului mărcilor de lux // Cultural differences and motivations for the purchase and consumption of luxury brands
Rezumat:Creșterea importanței sectorului produselor de lux în economia mondială a condus la sporirea interesului acordat fenomenului consumului  mărcilor de lux în cercurile academice și în mediul de afaceri. Rezultatele cercetările empirice care abordează motivațiile cumpărării și consumului mărcilor de lux sunt încă inconsistente și nu pot fi generalizate.
Acest articol analizează relațiile dintre patru valori culturale din modelul lui  Hofstede - individualism / colectivism, evitarea incertitudinii, masculinitate/ feminitate, distanța față de putere- și  motivațiile cumpărării și consumului brandurilor de lux - dobândirea statutului, unicitate/ snobism, conformism,  hedonism/ motivații emoționale, căutarea calității/ perfecționism.
 Cercetarea cantitativă constă în administrarea unui chestionar online pe un eșantion 200 de respondenți tunisieni și români, iar pentru testarea ipotezelor de cercetare am utilizat funcţia de regresie liniară.
Rezultatele cercetării de față sunt utile atât cercetătorilor din mediul academic, cât și practicienilor din sectorul luxului.  
 
 
The rise of luxury goods sector in the world economy has led to growing interest in the phenomenon of luxury brands consumption for researchers and practitioners. The empirical research results addressing the motivations for the purchase and consumption of luxury brands are still inconsistent and cannot be generalized.
This paper examines the relationships between four cultural values from Hofstede's model - individualism / collectivism, uncertainty avoidance, masculinity / femininity, power distance - and the motivations for the purchase and consumption of luxury brands – status seeking, uniqueness / snobbery, conformism, hedonism / emotional motivations, quality search / perfectionism.
Quantitative research consists of an online survey administration on 200 Tunisian and Romanian respondents. For research hypotheses testing we used the linear regression function. Research results are useful to academic researchers and practitioners in the luxury sector.
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA, Marwa BEZZAOUIA, Răzvan JOANTĂ (RUSAN)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7441

Contul meu Rosetti