|   |   | 

Luis F. MARTINEZ

1. Model conceptual privind influenţa esteticii automobilului asupra deciziei de cumpărare a consumatorului // Conceptualization of an aesthetic model for the automotive industry
Rezumat:Scopul acestei lucruri este de a prezenta un nou model conceptual creat de autori, destinat industriei auto. Modelul propus aduce un element de noutate oferind noi perspective privind modul de integrare a esteticii în strategia de marketing. Acest aspect va conduce la câştigarea unui avantaj competitiv şi la crearea unui instrument de succes, util consumatorilor în evaluarea alternativelor. In plus, prezintă şi influenţele directe şi indirecte ale esteticii unui automobil asupra deciziei de cumpărare. In comparaţie cu celelalte modele întâlnite în literatură, incorporează noi caracteristici, grupează implicaţiile descoperite de alţi academicieni într-un factor global şi îl particularizează pe industria auto.
 
 
The aim of this paper is to create a new conceptual model for the automotive industry. The proposed model will bring novelty because it offers insights for how to integrate aesthetics into your marketing strategy; accordingly, gaining a competitive advantage and creating a successful tool for helping the customers decide for a particular type of car. It shows how the aesthetics can influence consumer’s buying decision regarding cars. In comparison with other models it integrates new features, groups the implications of the processing into a global factor and customizes it all for the automotive industry
Autor(i):Ioan PLĂIAŞ, Corina P. TARŢA, Luis F. MARTINEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7334

Contul meu Rosetti