|   |   | 

Scott G. DACKO

1. Principalele cinci calităţi dorite de viitorii marketeri / The Top Five Skills Desired by Future Marketers
Rezumat:Viitorii specialişti de piaţă folosesc programele de master în afaceri (MBA) pentru dezvoltarea unor abilităţi importante în marketing. Totuşi, necunoaşterea importanţei relative a abilităţilor specifice de marketing face să nu li se acorde importanţa meritată. Un studiu longitudinal al viitorilor specialişti de pe pieţele europene examinează critic dezvoltarea abilităţilor necesare, din mai multe puncte de vedere. Mai exact, sunt identificate principalele cinci abilităţi descrise de viitorii specialişti de piaţă; se studiază măsura în care se pune accentul pe dezvoltarea acelor abilităţi; se evaluează cât de mult se pune accentul pe aceste abilităţi în cadrul programului şi sunt prezentate mijloacele prin care programul MBA dezvoltă – şi poate să dezvolte – principalele cinci abilităţi de marketing.

Future marketers are using MBA programs to develop important marketing skills. However, a lack of knowledge on the relative importance of marketing skills significantly limits the attention they deserve for development. A longitudinal study of future marketers at a leading European business school critically examines marketing skill development from multiple perspectives. Specifically, the top five skills desired by future marketers are identified; the extent of skill development by future marketers is examined; the extent of program skills emphasis is assessed; and the means by which an MBA program develops—and can develop—the top five marketing skills is addressed.
Autor(i):Scott G. DACKO
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2695
2. La evaluarea unui nou serviciu sau produs în scopul de a fi achiziţionat, factorul de timp afectează probabilitatea ca el să fie achiziţionat de către consumatori? / When Evaluating a New Service or Product for Possible Adoption, Does Timing Affect Consumers’ Adoption Likelihood?
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a înţelege mai bine modul în care sincronizarea influenţează probabilitatea de achiziţie a unui nou serviciu sau produs, în situaţia în care indivizii se gândesc la noul serviciu sau produs ca la unul pe care l-ar putea adopta. Sondarea posibilei influenţe a factorului de timp se face prin perspective teoretice (inclusiv prin teoria nivelului de înţelegere) care, în acest studiu, sunt transformate în ipoteze ulterior verificate experimental, în contextul evaluării unui nou serviciu pentru o posibilă achiziţie a acestuia. Influenţele temporale sistematice sunt susţinute prin experimente, ulterior fiind discutate implicaţiile teoretice şi manageriale corespunzătoare.

The purpose of this paper is to understand better how timing may systematically influence the likelihood of adoption of a new service or product at the stage where individuals are thinking about the new service or product for possible adoption. Insights into possible temporal influences are provided by theoretical perspectives including construal level theory, which are developed in this study into hypotheses that are subsequently tested empirically in the context of a new service being evaluated for possible adoption. Support is provided for systematic temporal influences and the corresponding theoretical and managerial implications are subsequently discussed.
Autor(i):Scott G. DACKO, Qing WANG, Marwa GAD
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2710

Contul meu Rosetti