|   |   | 

Alina BĂDULESCU

1. Evaluarea online a calității serviciilor de cazare și satisfacția globală // The online evaluation of accommodation services quality and the overall satisfaction
Rezumat:Media socială a devenit o puternică sursă de informare dar și un canal de transmitere de informații, cu un rol tot mai important în decizia de călătorie. Evaluările făcute de recenzorii autorizați determină clasificări ale structurilor de cazare, cu impact asupra altor călători și implicit asupra afacerilor acestor ofertanți. În lucrarea de față se analizează evaluările făcute pe un site românesc, apreciat și folosit adesea ca sursă de informare și diseminare de informații. Rezultatele arată existența/inexistența unor corelații interesante între evaluările făcute și caracteristicile celor care evaluează, precum și raportul dintre media evaluărilor după cinci caracteristici date și satisfacția globală, cu posibilitatea îmbunătățirii modului de înregistrare a percepțiilor.
 

Social media has become a powerful source of information and a channel for sending information, having an increasingly important role in the travelling decision. The evaluations made by authorized reviewers determine classifications of accommodation structures, with an impact on other travellers and by default on these bidders’ businesses. This paper analyzes the evaluations made on a Romanian site, appreciated and often used as a source of information and dissemination of information. The results show the existence / inexistence of interesting correlations between the evaluations and characteristics of those who evaluate and also the ration between the average of evaluations by five given characteristics and the overall satisfaction, with the possibility of improving the recording of perceptions.
Autor(i):Olimpia BAN, Alina BĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7336

Contul meu Rosetti