|   |   | 

Luminiţa BODEA

1. Orientarea strategică a firmei, orientarea spre piaţă şi capabilităţile de marketing: efecte asupra performanţei firmei // Firm’s strategic orientation, market orientation and marketing capabilities: Effects on firm’s performance
Rezumat:Această lucrare își propune să dezvolte un model conceptual al relațiilor dintre orientarea firmei spre piață, orientarea strategică, capabilitățile de marketing și performanța firmei. Utilizând datele generate de un eșantion de 121 de firme din România, am testat aceste relații cu ajutorul analizei de regresie multivariate. Am constatat că orientarea strategică are o influență pozitivă mai puternică asupra capabilităților de marketing și performanței decât orientarea spre piață. Orientarea strategică a firmei și orientarea spre piață trebuie să fie completate de capabilitățile de marketing pentru a crește performanța firmei în mod semnificativ. Contribuția principală a acestei lucrări este de a valida empiric relațiile dintre orientarea strategică a firmei, orientarea spre piață, capabilitățile de marketing și performanța firmei în contextul unei țări cu o economie emergentă.
 
 
This paper aims to develop a conceptual model of relationships between firm’s market orientation, strategic orientation and marketing capabilities, and their effects on organizational performance. Using data generated by a sample of 121 Romanian firms we tested these relationships using multivariate regression analysis. We found that strategic orientation has a stronger positive influence on marketing capabilities and performance than market orientation. Firm’s strategic orientation must complement marketing capabilities to increase significantly firm’s performance. The main contribution of this paper is to add empirical evidence from a CEE country to existing strategic orientations and marketing capabilities contributions to firm performance literature.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Cristian DUŢU, Luminiţa BODEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7440

Contul meu Rosetti