|   |   | 

Marwa BEZZAOUIA

1. Diferențele culturale și motivațiile cumpărării și consumului mărcilor de lux // Cultural differences and motivations for the purchase and consumption of luxury brands
Rezumat:Creșterea importanței sectorului produselor de lux în economia mondială a condus la sporirea interesului acordat fenomenului consumului  mărcilor de lux în cercurile academice și în mediul de afaceri. Rezultatele cercetările empirice care abordează motivațiile cumpărării și consumului mărcilor de lux sunt încă inconsistente și nu pot fi generalizate.
Acest articol analizează relațiile dintre patru valori culturale din modelul lui  Hofstede - individualism / colectivism, evitarea incertitudinii, masculinitate/ feminitate, distanța față de putere- și  motivațiile cumpărării și consumului brandurilor de lux - dobândirea statutului, unicitate/ snobism, conformism,  hedonism/ motivații emoționale, căutarea calității/ perfecționism.
 Cercetarea cantitativă constă în administrarea unui chestionar online pe un eșantion 200 de respondenți tunisieni și români, iar pentru testarea ipotezelor de cercetare am utilizat funcţia de regresie liniară.
Rezultatele cercetării de față sunt utile atât cercetătorilor din mediul academic, cât și practicienilor din sectorul luxului.  
 
 
The rise of luxury goods sector in the world economy has led to growing interest in the phenomenon of luxury brands consumption for researchers and practitioners. The empirical research results addressing the motivations for the purchase and consumption of luxury brands are still inconsistent and cannot be generalized.
This paper examines the relationships between four cultural values from Hofstede's model - individualism / collectivism, uncertainty avoidance, masculinity / femininity, power distance - and the motivations for the purchase and consumption of luxury brands – status seeking, uniqueness / snobbery, conformism, hedonism / emotional motivations, quality search / perfectionism.
Quantitative research consists of an online survey administration on 200 Tunisian and Romanian respondents. For research hypotheses testing we used the linear regression function. Research results are useful to academic researchers and practitioners in the luxury sector.
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA, Marwa BEZZAOUIA, Răzvan JOANTĂ (RUSAN)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7441

Contul meu Rosetti