|   |   | 

Adela COMAN

1. Abordarea antreprenorială în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale // The Entrepreneurial Approach in the Marketing Strategy of Museums
Rezumat:Această lucrare porneşte de la premisa că muzeele există în ziua de azi într-un mediu în care competenţa în antreprenoriat şi managementul orientat pe marketing proactiv sunt critice pentru viitorul lor, în condiţiile în care finanţarea tradiţională se diminuează. Un comportament antreprenorial în muzee, adică un comportament activ, inovator, creativ, orientat spre oportunităţi şi rezultate, generează efecte pozitive pentru întreaga colectivitate în mijlocul căreia funcţionează, atât din punct de vedere economic, cât şi social şi educaţional.
Abordarea metodologică este, pe lângă  analizarea literaturii de specialitate, argumentarea
pe parcursul lucrării din şase perspective distincte a oportunităţii orientării  antreprenoriale în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale. Totodată au fost identificate şi prezentate exemple de muzee din România conduse în spirit antreprenorial.
 
 
The work starts from the premise that museums nowadays function in an environment where the competition in entrepreneurship and the management oriented on proactive marketing are critical for their future, given the fact that traditional funding is being diminished. An entrepreneurial behavior in museums - that is an active, innovative, creative, opportunity-oriented and result-oriented behavior generates positive effects for the whole community within which it performs, both from an economic and a social and educational standpoint.
In addition to the literature review analysis, the methodological approach is presented in this paper from six distinct perspectives concerning the opportunities that the entrepreneurial approach in the management and marketing of museums brings about. At the same time, examples of Romanian museums managed with entrepreneurial spirit will be identified and presented in the paper.  
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE, Adela COMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7442

Contul meu Rosetti