|   |   | 

Victor-George CONSTANTINESCU

1. Cum se poate crea un brand de oraş. Studiu de caz: Bucureşti // How to create a city brand. Case study: Bucharest
Rezumat:În cadrul acestui articol, autorii analizează imaginea brandului oraşului Bucureşti ȋn rândul tinerilor rezidenţi cu scopul de a propune direcţiile strategice de dezvoltare a imaginii de brand. Analiza de brand se bazează pe analiza percepţiei asupra identităţii oraşului, imaginea acestuia fiind evidenţiată prin hărţi perceptuale. Conturarea imaginii oraşului se bazează pe atribute, acestea fiind valorizate ȋn funcţie de importanţa percepută şi de intensitate. Criteriile stabilite pentru această analiză sunt legate de: participarea, nevoile de baza, oamenii, pulsul oraşului, oportunităţile economice şi educaţionale, precum şi legate de potenţialul natural şi uman. Acest articol se finalizează cu câteva idei utile cu privire la dezvoltarea strategiilor de branding pentru oraşul Bucureşti.
 
 
Through this article, the authors analyze the Bucharest city brand image among young residents , in order to propose strategic directions of development of brand image. Image analysis is based on studying perception town on the city's identity , image symbolized by perceptual map. Shaping the city's image is based on attributes , values ​​according to their perceived importance and intensity. The criteria set for this analysis are: attendance, basic needs, people, pulse, economic and educational opportunities, natural and human potential. The research is quantitative and statistical questionnaire used as an instrument . The article concludes with some ideas on the development of branding strategies for Bucharest.
Autor(i):Ştefan-Alexandru CATANĂ, Victor-George CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7443

Contul meu Rosetti