|   |   | 

Majdouline Sbai IDRISSI

1. Managementul de criză în sectorul vânzării cu amănuntul: beneficiile unei abordări relaţionale / Crisis Management in the Retailing Sector: The Benefits of a Relational Approach
Rezumat:Importanţa încrederii într-o relaţie de afaceri este bine documentată în literatura de marketing. Totuşi, prin acest studiu încercăm să stabilim rolul de mediator jucat de încredere în orice situaţie de criză cu riscuri considerabile. Vom analiza vectorii de încredere – firma, eticheta, statul, brandul (marca) şi personalul de contact – şi antecedentele lor, pentru a determina rolul fiecăruia in urma unei crize şi pentru a stabili strategiile relaţionale centrate pe performanţa externă a companiei. Pentru a ilustra aceste probleme ne-am bazat cercetarea pe un caz petrecut în Canada: cumpărarea de carne de vită în timpul crizei bolii „vacii nebune.”

The importance of trust in a relational approach is well documented in marketing literature. However, in this study we seek to determine the mediator role of trust in a crisis situation where there is considerable risk. We will analyze the vectors of trust – the firm, the label, the State, the brand and contact personnel – as well as their antecedents in order to determine the role of each one following a crisis and to establish the relational strategies centered on the external performance of the company. To illustrate these problems, we based our study on a case that occurred in Canada: the purchase of beef during the “mad cow” disease crisis.
Autor(i):Raoul GRAF, Majdouline Sbai IDRISSI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2694

Contul meu Rosetti