|   |   | 

Monica BECA

1. Neuromarketing-Aplicații în Domeniul Comportamentul Consumatorului // Neuromarketing and its Consumer Behavior Applications
Rezumat:Prima parte a lucrării prezintă studiul literaturii de specialitate în domeniul comportamentului consumatorilor, simțurilor umane și tehnicilor de neuromarketing. Cea de a doua parte prezintă un studiu de cercetare care are ca scop identificarea relației dintre opinia exprimată de clienți în ceea ce privește mesajele de marketing efectul inconștient, observat al mesajelor recepționate analizate prin tehnici de neuromarketing. Cea de a treia parte prezintă concluziile, unde se poate observa că intensitatea emoțiilor resimțite și sexul respondenților influențează diametrul pupilei, și, prin urmare, reacția la stimuli de marketing.
 
 
The first part of the paper presents the literature review in the field of consumer behavior, human senses and neuromarketing techniques. The second part presents a research study which aims at identifying the relation between the expressed opinion of customers regarding marketing inputs and the unconscious, observed effect of the marketing input analyzed by neuromarketing techniques. The third part presents the conclusions, where it can be seen that the intensity of the felt emotions and the gender of the respondents influence the diameter of the pupil, and therefore the reaction to marketing stimuli. 
Autor(i):Iuliana CETINĂ, Monica BECA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7642

Contul meu Rosetti