|   |   | 

Silvia MUHCINA

1. O perspectivă asupra comunicațiilor de marketing în sfera serviciilor culturale // A view on marketing communications in cultural services area
Rezumat:Oferta prestatorilor de servicii culturale este bogată și diversă. Printr-o promovare corespunzătoare, organizațiile culturale își pot crea o imagine favorabilă, pot provoca sau amplifica interesul, curiozitatea și pasiunea publicului pentru cultură, în general și pentru anumite produse, în particular. Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva aspecte privind modul în care comunicațiile de marketing se utilizează de către organizațiile culturale pentru a promova ofertele specifice sau imaginea lor însăși, iar demersul este însoțit în plan aplicativ de o cercetare a opiniei studenților din Universitatea Ovidius referitoare la promovarea ofertei culturale din orașul Constanța.
 
 
The offer of cultural service providers is rich and diverse. Through a suitable promotion, cultural organizations can create a positive image for themselves, can gain or increase people’s interest, curiosity and passion for culture in general and for certain products, in particular. The purpose of this paper is to present several aspects regarding the use of marketing communications by cultural organizations so as to promote their specific offer or their image, and is accompanied by a research conducted on a sample of students of the “Ovidius” University of Constanta, regarding their opinion on the promotion of the cultural offer in Constanta.
Autor(i):Silvia MUHCINA, Andreea-Daniela MORARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7643

Contul meu Rosetti