|   |   | 

Carmen BĂLAN

1. Ce factori influenţează percepţiile referitoare la utilitatea review-urilor? // What factors influence the perceptions of review helpfulness?
Rezumat:Scopul acestui articol este de a identifica stadiul actual al cunoaşterii referitoare la factorii care influenţează utilitatea percepută a review-urilor online sau moderează această influenţă. Principalele obiective sunt următoarele: (i) să identifice baza teoretică a cercetărilor; (ii) să determine cei mai importanţi factori ce influenţează utilitatea review-urilor online, din perspectiva consumatorilor; (iii) să precizeze factorii care moderează influenţa altor variabile asupra utilităţii review-urilor. Articolul oferă o perspectivă sistematică asupra stadiului actual al cercetării şi asupra implicaţiilor pentru cercetători şi practicieni.
 
 
The goal of this article is to identify the present state of knowledge relative to the factors that influence or moderate the influence on perceived helpfulness of online reviews. The major objectives are: (i) to identify the theoretical background of the research studies; (ii) to determine the most important factors that influence the helpfulness of an online review from the consumer perspective; (iii) to uncover the factors that moderate the influence of other variables on the review helpfulness. The article provides a systematic view of the present stage of research and of the implications for researchers and practitioners. 
Autor(i):Carmen BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7740

Contul meu Rosetti