|   |   | 

Neeru SHARMA

1. O abordare şi o reconceptualizare a valorii relaţiilor de afaceri: examinarea perspectivei clienţilor în domeniul relaţiilor de afaceri / A Review and Re-Conceptualization of Business Relationship Value: Examining Customer's Perspective in Business-to-Business Relationships
Rezumat:Datorită interesului în creştere pentru problemele legate de relaţiile de afaceri, valoarea relaţiei a deveni un aspect important. Lucrarea de faţă trece în revistă conceptualizări alternative şi moduri de apreciere a valorii relaţiei, propuse în lucrările pe tema marketingului relaţiei de afaceri între companii; se consideră că măsurile existente la ora actuală sunt neadecvate din mai multe motive. Este nevoie de continuarea cercetărilor asupra conceptului de valoare a relaţiei de afaceri, pentru înţelegerea naturii sale şi a modului în care este creată şi pentru găsirea unor unităţi de măsură corecte din punct de vedere conceptual. Pe baza unor lucrări de psihologie socială, lucrarea de faţă propune o conceptualizare a valorii relaţiei pe baza evaluării relative a atributelor acestei relaţii; în acest mod se poate găsi o formă de măsurare a acestei structuri.

With the increasing interest in business relationship issues, relationship value has emerged as an important aspect. The present paper reviews the alternative conceptualizations and measurement approaches of relationship value proposed in the literature of business-to-business marketing, and discusses that the existing measures are inadequate due to numerous reasons. There is a need to further research the concept of business relationship value to investigate its nature and how it is created, and to develop conceptually grounded measures. Drawing on the literature of social psychology, the present paper suggests a conceptualization of relationship value based on relative weighting’ of the relationship attributes which leads to the development of a measure of this construct.
Autor(i):Neeru SHARMA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2692

Contul meu Rosetti