|   |   | 

Amparo Cervera TAULET

1. O evaluare a nivelului de orientare pe piaţă a administraţiilor locale spaniole / An Assessment of Spanish Local Governments’Level of Market Orientation
Rezumat:Scopul acestei lucrări este acela de a evalua nivelul de orientare al serviciilor publice guvernamentale. Acest factor a fost calculat din două perspective, obţinându-se atât valori factoriale, cât şi valori directe.În ceea ce priveşte valorile factoriale, s-a realizat o analiză de cluster pentru clasificarea şi descrierea diferitelor grupuri de administraţii, în funcţie de nivelul de orientare a acestora în zona serviciilor publice.
Ca urmare, s-au dedus patru grupuri numite astfel: precauţi, prisme, stânci şi compromis. În funcţie de valorile directe s-a realizat un index pentru clasificarea fiecărei administraţii locale, în funcţie de punctajul obţinut.

The objective of this paper is to assess the level of local government’s public service orientation. This was calculated from two perspectives obtaining both factor and direct scores.
With the factor scores, cluster analysis was performed in order to classify and describe the different groups of local governments obtained according to their level of public service orientation. In this sense, four groups were obtained and named: cautious, prisms, rocks and compromise. From the direct scores, an index was created in order to classify each local government according to its achieved punctuation.
Autor(i):Amparo Cervera TAULET
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2688

Contul meu Rosetti