|   |   | 

Christina GOULDING

1. O graniţă neclară: spre reconstrucţia conceptuală a relaţiei dintre producţie şi consum / Blurring the Boundary: towards a conceptual reconstruction of the relationship between production and consumption
Rezumat:Trenuleţe de jucărie, mobila la pachet, reality show la televizor, modificarea formei corpului şi promovarea de la om la om sunt exemple ale consumatorului ca „producător”. Această lucrare se referă la diferite opinii despre consumator şi management, pentru a discuta relaţia aparent dichotomică între producţie şi consum şi sugerează că, în multe cazuri, distincţia categorică dintre cele două elemente este de fapt artificială. Scopul acestei lucrări este de a contribui la anularea graniţelor dintre muncă şi consum, prin cercetarea rolului consumatorilor în producţie şi viceversa. Încercăm astfel să destabilizăm acea ordine a lucrurilor care, aparent, separă domeniul producţiei de cel al consumului.

Model railways, flat pack furniture, interactive ‘reality’ television, body modification, and word of mouth promotion are all examples of the consumer as ‘producer’. This paper draws on various streams of consumer and management to discuss the apparently dichotomous relationship between production and consumption and suggests that in many cases the sharp distinction between the two is in fact artificial. The aim of the paper is to contribute to the blurring of the boundaries between labour and consumption by exploring consumers’ role in production and vice versa. In doing so it attempts to destabilize the order of meanings that constitute the supposedly separate realms of production and consumption.
Autor(i):Michael SAREN, Christina GOULDING, Pauline MACLAREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2699

Contul meu Rosetti