|   |   | 

Florin FOLTEAN

1. Cunoştinţele despre piaţă şi performanţele de marketing ale firmei / Market Knowledge And The Firms’ Marketing Performance
Rezumat:Într-un mediu complex şi dinamic, capabilitatea de a procesa informaţiile de marketing reprezintă o sursă a avantajului concurenţial durabil. În ultimele două decade, s-a înregistrat o creştere semnificativă a preocupărilor de cercetare orientate în direcţia înţelegerii atât a contribuţiilor cunoştinţelor despre piaţă la creşterea performanţelor de marketing ale firmei, precum şi a procesului prin care aceste cunoştinţe sunt generate. Prezenta lucrare prezintă rezultatele unui studiu exploratoriu privind procesul învăţării organizaţionale în marketing şi efectele potenţiale ale noilor cunoştinţe despre piaţă generate asupra performanţelor firmei.

In a complex and dynamic environment, the capability to process marketing information represents a sustainable competitive advantage source. In the last two decades there has been a significant increase in the research efforts focused on understanding the contribution of market knowledge to achieving higher firm performance, and also focused on knowledge generation processes. This paper presents the results of an exploratory study on the process of organizational learning in marketing and the potential effects of newly generated market knowledge on firm performance.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Horaţiu HĂLMĂJAN, Gheorghe PREDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2700
2. Orientarea strategică a firmei, orientarea spre piaţă şi capabilităţile de marketing: efecte asupra performanţei firmei // Firm’s strategic orientation, market orientation and marketing capabilities: Effects on firm’s performance
Rezumat:Această lucrare își propune să dezvolte un model conceptual al relațiilor dintre orientarea firmei spre piață, orientarea strategică, capabilitățile de marketing și performanța firmei. Utilizând datele generate de un eșantion de 121 de firme din România, am testat aceste relații cu ajutorul analizei de regresie multivariate. Am constatat că orientarea strategică are o influență pozitivă mai puternică asupra capabilităților de marketing și performanței decât orientarea spre piață. Orientarea strategică a firmei și orientarea spre piață trebuie să fie completate de capabilitățile de marketing pentru a crește performanța firmei în mod semnificativ. Contribuția principală a acestei lucrări este de a valida empiric relațiile dintre orientarea strategică a firmei, orientarea spre piață, capabilitățile de marketing și performanța firmei în contextul unei țări cu o economie emergentă.
 
 
This paper aims to develop a conceptual model of relationships between firm’s market orientation, strategic orientation and marketing capabilities, and their effects on organizational performance. Using data generated by a sample of 121 Romanian firms we tested these relationships using multivariate regression analysis. We found that strategic orientation has a stronger positive influence on marketing capabilities and performance than market orientation. Firm’s strategic orientation must complement marketing capabilities to increase significantly firm’s performance. The main contribution of this paper is to add empirical evidence from a CEE country to existing strategic orientations and marketing capabilities contributions to firm performance literature.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Cristian DUŢU, Luminiţa BODEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7440

Contul meu Rosetti