|   |   | 

Gheorghe PREDA

1. Cunoştinţele despre piaţă şi performanţele de marketing ale firmei / Market Knowledge And The Firms’ Marketing Performance
Rezumat:Într-un mediu complex şi dinamic, capabilitatea de a procesa informaţiile de marketing reprezintă o sursă a avantajului concurenţial durabil. În ultimele două decade, s-a înregistrat o creştere semnificativă a preocupărilor de cercetare orientate în direcţia înţelegerii atât a contribuţiilor cunoştinţelor despre piaţă la creşterea performanţelor de marketing ale firmei, precum şi a procesului prin care aceste cunoştinţe sunt generate. Prezenta lucrare prezintă rezultatele unui studiu exploratoriu privind procesul învăţării organizaţionale în marketing şi efectele potenţiale ale noilor cunoştinţe despre piaţă generate asupra performanţelor firmei.

In a complex and dynamic environment, the capability to process marketing information represents a sustainable competitive advantage source. In the last two decades there has been a significant increase in the research efforts focused on understanding the contribution of market knowledge to achieving higher firm performance, and also focused on knowledge generation processes. This paper presents the results of an exploratory study on the process of organizational learning in marketing and the potential effects of newly generated market knowledge on firm performance.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Horaţiu HĂLMĂJAN, Gheorghe PREDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2700

Contul meu Rosetti