|   |   | 

Jean L. JOHNSON

1. Tehnologia managementului relaţiei cu clienţii (MRC) şi adaptarea organizaţională: o cercetare empirică / CRM Technology and Organizational Adaptation: An Empirical Investigation
Rezumat:La ora actuală se remarcă un interes crescând pentru înţelegerea modului în care organizaţiile de marketing se adaptează la implementarea tehnologiilor managementului relaţiei cu clienţii (MRC). În acest studiu, autorii abordează tema adaptării pentru integrarea tehnologiei MRC prin investigarea impactului pe care îl au două elemente cheie, şi anume formalizarea şi alinierea interfuncţională, asupra performanţei firmei după implementarea managementului relaţiei cu clienţii (MRC). Rezultatele indică de asemenea efectele diferenţiate ale acestor elemente de structură asupra performanţei firmei de după stabilirea relaţiei cu clienţii, în cazul firmelor de diferite mărimi, sau cu vechime diferită.

There is growing academic and practitioner interest in understanding how marketing organizations structurally adapt to accommodate CRM technology. In this study, the authors address the issue of adaptation for integrating CRM technology by investigating the impact of two key structural elements, viz. process formalization and inter-functional alignment, on post-CRM firm performance. Based on survey data from firms that have adopted CRM technology, results show that both process formalization and inter-functional alignment have significant positive impacts on post-CRM firm performance. The results also indicate differential effects of these structural elements on post-CRM firm performance for firms of different size and age.
Autor(i):Amit SAINI, Jean L. JOHNSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2701
2. Structurarea unei reţele strategice: influenţa tipului de strategie asupra performanţei în comerţul virtual / Casting a Strategic Net: The Influence of Strategy Type on Performance in E-Commerce
Rezumat:Autorii contribuie la literatura de specialitate din domeniul strategiei în comerţul virtual orientat spre consumator prin investigarea relaţiei dintre tipul de strategie ales şi performanţă, în contextul serviciilor financiare online. Tipologia definită de Miles şi Snow (1978) cu privire la cele patru arhetipuri (de prospectare, defensivă, analiză şi reacţie) este utilizată pentru cercetarea, cu ajutorul experimentului, a efectelor alegerii de către firme a unui tip de strategie asupra performanţelor obţinute în operaţiunile realizate pe internet. Se studiază diferenţiat elementele componente ale performanţei pe Internet prin conceptualizarea sa ca performanţă a sitului de web şi performanţă a comerţului virtual. Prin intermediul unui sondaj al firmelor de brokeraj online din America de Nord s-au obţinut informaţiile necesare pentru acest studiu. Demonstraţiile susţin impactul pozitiv al tipului de strategie prospectiv asupra performanţelor unei firme pe internet. Sunt conturate şi implicaţiile manageriale ale acestei probleme.

The authors contribute to the strategy literature on business-to-consumer e-commerce by investigating the strategy type-performance relationship in the context of online financial services. The Miles and Snow (1978) typology of the four strategic archetypes (prospector, defender, analyzer, and reactor) is utilized to empirically examine the effects of a firm’s choice of strategy on the performance of its Internet operations. A disaggregated view of performance on the Internet is taken by conceptualizing it as web site performance and e-commerce performance. A mail survey of the online brokerage firms in North America yielded data for this study. Evidence is found in support of a positive impact of the prospector strategy type on firm performance on the Internet. Managerial implications of the same are outlined.
Autor(i):Amit SAINI, Jean L. JOHNSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2718

Contul meu Rosetti